Александра Антонова (1973)

Литературовед, специалист по нова българска литература, доцент в Института за литература. През 2009 защитава докторска дисертация на тема „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Михалаки Георгиев, Боян Дановски, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Борис Христов, Златомир Златанов и др.