Александър Йорданов

Кратка информация
Име Александър Йорданов Александров
Познат катоАлександър Йорданов
Роден
гр. Варна