Александър Теодоров-Балан

Александър Теодоров-Балан.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Александър Стоянов Теодоров-Балан
Роден
Кубей, Украйна
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова

Аудиоархив


Александър Стоянов Теодоров-Балан (1957 г.)

Споделя мисли за българското езикознание.

Файл: Теодоров-Балан за българското езикознание.mp3 (2,35 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Александър Теодоров-Балан

ЗаглавиеЖанровеГодина
Брулени листа за български езикъ : Листъ 1. статии (б. г.)
Българска литература : [Студентски литографирани записки 1905–1906записки (б. г.)
Българска литература от Старото Българско царство [Ръкопис] [Студентски литографирани записки 1905–1906]записки (б. г.)
Един учебен час по български езикстатии (б. г.)
По повод статията "Членът в българския език"статии (б. г.)
Преглед на поетическата творба на Вазовастатии (б. г.)
Езикъ, речь, правописъ : [Изследване]изследвания (б. г., 1931)
Кирил и Методий : Св. 1–2изследвания (1920–1934)
Нова българска граматика за всякого : Изцяло прераб. изд. в 2 кн. : За думите : За изреченията : Дял 1-2. учебници (1954–1961)
Принос към въпроса за българските носовкистатии1882
За звука Ь в новобългарския езикстатии1883
Миладиновските песни и Щросмайерстатии1885
Старият български език и новобългарските наречиястатии1885
Един принос към височкия говорстатии1885
Неуспех по български език в нашите училищастатии1889
Към историята на българския език : Българският книжовен език и правописизследвания1890
Ръководство за изучаване старобългарския език в средните училища : Граматика, образци за четение и словарчеучебни помагала1892
Български книгопис. Д. 1, От времето на първата новобългарска печатна книга до последната Руско-турско война 1641–1877изследвания1893
Българска литература : Кратък истор. преглед за средните училищаизследвания1896 (1901, 1907)
Дружества за местна украсаизследвания1897
Спомени отъ едно летуванье между словенциспомени1898
Българска граматика : За долните кл. на средните училища : Кн. 1учебни помагала1899
Планински дружества в България : Сказка, четена в Бълг. турист. д-во от туриста Александър Стоянов Теодоров-Балансказки1900
Българските католици в Свищовско и тяхната черковна борба : Сказка, четена на тържественото събрание на Българското книжовно дружество на 23 декември 1901сказки1902
Нашите планинарски задачи : Сказкасказки1902
Една македонска теория : Вѣсти и оцѣнкиизследвания1903
Български език : Метод. граматика за долните кл. на средните у-ща : Кн. 1-2. 1899–1900 учебни помагала1904
Родопското наречие : (Име и положение между източното и западното)изследвания1904
Нов български правописизследвания1905
Двѣ концепции на Вазова изъ практичната философияизследвания1905
Софроний Врачански : За стогодишнината на новата бълг. печатна книга : 1806–1906.изследвания1906
Български книгопис за сто години 1806–1905 : материалиизследвания1909
Проповѣди и проповѣднициизследвания1913
Българска прослава на хилядо години от смъртта на свети Климент Охридски и на хилядо години българска просвета : 916-27 юли 1916изследвания1914 (1916)
Словеснитѣ производи и терминологията около тѣхъизследвания1914
Упътване как може всяка българска община спроти условията на своето село или град да прослави великата хилядогодишница от смъртта на българския праучител и просветител Св. Климент Охридски и хилядо години българска просвета на 27 юли 1916 гизследвания1915
Пенчо Славейков : Поменикизследвания1915
Предложение и план за речник на българския език, който да изработи и издаде Българската академия на наукитеизследвания1916
Българи в Югозападно Моравско : По Й фон Хан в 1858 г. изследвания1917
Bulgarians in Southwest Moravia by Johann von Hahnизследвания1917
Die Bulgaren im sudwestlichen Morawagebiet im Jahre 1858 nach Johann von Hahnизследвания1917
Les bulgares dans la Moravie du Sud-ouest : D'apres J. von Hahn 1858изследвания1918
Свети Климент Охридски в книжовния помен и в научното дирене : Акад. реч, четена в тържесвеното събрание на Бълг. акад. на науките на 27 юли - 9 авг. 1916 г. за прославата на 1000 год. от смъртта на светецаизследвания1919
Доклад за кандидатурата на С. Чилингиров за частен доцент (хоноруван) при катедрата по българска и словенски литературидоклади1923
Към тъй наречените Панонски жития : от А. Теодоров-Баланизследвания1923
Борба за съвременен правопис 1921–1923 : Принос към историята на бълг. правописизследвания1924
Македония и България като дух и сила : Посветено на Луи Леже изследвания1925
Българска граматика : Д. 1.учебници1930 (2012)
Нова българска граматикаучебници1940
Рождение и отречение на един столетникизследвания1947
Състояние на българската граматика : Критична студиястудии1947
Из недрата на българския правописизследвания1952
Български залиси с език, книжнина и общество : Волни приноси за българска просвета и култура : Избор : Езикизследвания1956
Избрани произведения1987
Любов за родна реч : Нова българска граматика за всякого ; Езикова култура ; Общество и език ; Из историята на българската духовност ; Българският език и неговите диалектиизследвания2008
Любовь за родна речьизследвания2008

Книги за Александър Теодоров-Балан

АвторЗаглавиеГодина
КолективСборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан : По случай деветдесет и петата му годишнина1955
Syllaba, Theodor A. Teodorov-Balan na Universitě v Praze1987
КолективКнига за мене си : автобиогр. спомени и бел.1988 (1989, 2018)