Александър Геров

Геров, Александър Цветков (София, 15.05.1919 – София, 22.12.1997). Завършва гимназия в София и право в Софийския университет (1942). Непосредствено след това е мобилизиран (1942). От началото на 1944 до 9 септември с.г. е арестуван за нелегална антифашистка дейност. Политическият тормоз влошава психическото му състояние, поради което на няколко пъти престоява в психиатрични клиники. Редактор е в Радио София (1944–1953), в сп. „Киноизкуство“ (1953–1955), в. „Кооперативно село“ (1963), в ред. „Фокус“ към Българската кинематография (1965), в изд. „Български писател“ (1965–1971). Член на Съюза на българските писатели. Участва в конгреса на писателите в Плевен (1937), в литературните сборници „Звън“ (1938), „Праг“ (1938), „Жажда“ (1939), в младежкия комунистически литературен кръжок „Христо Смирненски“ (1933–1941). Умира на 78-годишна възраст след продължително боледуване.

За първи път публикува съчинение в проза, когато е 11-годишен – в сливенския вестник „Изгрев“ (1930). Като ученик редактира сп. „Ученически подем“. Сътрудничи на множество издания – в списанията „Златорог“, „Българска реч“, „Изкуство и критика“, „Другарче“, „Детски свят“ и във вестниците „Весела дружина“, „Хоровод“, „Заря“, „Литературен глас“, „Светлоструй“. Автор е на редица книги, многократно преиздавани, сред които стихосбирките „Ние хората“ (1942), „Нашата сила“ (1953), „Най-хубавото“ (1958), „Свободен стих“ (1967), „Книга за Тамара“ (1991), сборниците с проза „Усмивка под мустак” (1960), „Щастие и нещастие” (1963), „Фантастични новели” (1966), сатирата „Инжекции“ (1966), научнофантастичния роман „Череп с антена“ (1988) и др. Пише и произведения за деца.

Ранните му поетически творби се отличават със засилен изповедно-интимен характер, елегизъм, неподправеност, тревожно светоусещане, породено от атмосферата на войната. Поезията на Ал. Геров е лирическа философия на човешкото битие. Като любител на парадокса, неговите стихотворения съдържат многообразни взаимоизключващи се дефиниции и лирически афоризми за човека. Цялото му творчество е пронизано от метафизичното вглеждане в отвъдното, космическото бяло пространство, любовта, живота, смъртта, самотата, щастието, познанието и изкуството. Автентичността и самобитността на Геровата поезия, прочетена през призмата на всяко едно време, е съвместима с разпознаването му като един от видните представители на литературното поколение на 40-те години.

В поезията и прозата му важно място заемат различните образи и трансформации на градския живот: пейзажът, изкушенията пред героя, неговото отчуждение и самозатваряне. Темата за смъртта е своеобразен ключ към опознаването на твореца и неговите произведения – хармонизирането на противоречията и липсата на рязка граница между тях е част от отправната му философска и ценностна система. Героят съчетава емоционалната импулсивност и виталност на детето с усвоената мъдрост на отиващия си от света на тленното старец. Неслучайно литературните критици интерпретират творбите на Ал. Геров и през поетиката на наивизма, поради удивителната съхранена сетивност и спонтанност в тях. В интимно-еротичната си лирика поетът отново показва умело боравене с експресивни крайни чувства и страстно изживяване на героя с неговите дълбоки екзистенциални съмнения и открито самонаблюдение.

Автобиографичната новела „Неспокойно съзнание“ от сб. „Фантастични новели“ е сред открояващите се новаторски образци на българска фантастична проза от 60-те години, съпоставима в контекста на европейската и световна фантастика. Острата сатира на идеологическите постулати на марксизма и силно изразеният лиризъм са характерни за втората новела от сборника – „4004 година“. Тя е памфлет за рационалистичните илюзии за далечното бъдеще, остроумна пародия на утопиите и измислените формули за изцяло „научно“ общество, изградено върху разумни начала. И ако в „Неспокойно съзнание“ е показана невероятната издръжливост на човешкия дух, а в „4004 година“ – техническият прогрес за реализация на „безсмъртието“, то видени в цялост, двете новели проблематизират опазването на паметта на човешката цивилизация.

Александър Геров е носител на редица ордени, медали и отличия за литературната и обществената си дейност. През 1971 става Народен деятел на културата, през 1980 – лауреат на Димитровска награда, през 1984 получава наградата Никола Вапцаров, през 1987 – Наградата на Съюза на българските писатели за поезия, през 1992 – наградата Пеньо Пенев.

Негови творби са преведени на англ., иврит, нем., пол., рус., фр., чеш. и др. ез.

 

Андриана Спасова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за ...)

Аудиоархив


Александър Цветков Геров (10.04.1967 г.)

Изпълнява стихотворенията си „Покой“, „Враждебност“, „Приказка“, „Поглед към слънцето“ и „Тайна“.

Файл: Геров чете свои стихотворения.mp3 (3,06 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Александър Геров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Ние хората : Стиховестихове1942
Два милиарда : Стиховестихове1947
Стихотворениястихотворения1949
Бригада „Млада гвардия”стихове1949
Нашата сила : Стихотворения и поемистихотворения1953
Стихотворениястихотворения1956
Най-хубавото : Стихотворениястихотворения1958 (1970, 1979)
Дете на прозореца : Стихотворения за деца и юношистихове за деца1959
Усмивка под мустак : Хуморист. разказихуморески1960
Герои : Три поемипоеми1961
Стихотворениястихотворения1961
Обикновени приключения : Поема за децапоеми1962 (1969)
Нулева група : Пиеса ( в съавт. с Д. Чавдаров-Челкаш)пиеси1963
Сто мегатона : Стиховестихове1963
Щастие и нещастие : Разказиразкази1963
Классовое общество : Стихотворения / Пер. с болг. Милена Мариновастихотворения1965
Приятели : Лирикалирика1965
Златни пантофки : Стиховестихове1966
Инжекции : Хумор и сатирахуморески1966
Фантастични новелиновели1966 (1980, 1984)
Свободен стих : Стихотворениястихотворения1967
Phantastische Novellen / Dt. [от бълг.] von Norbert Randowновели1968
Стихотворения. стихотворения1968 (1969, 1970, 1971, 1972, 1987)
Политическа поезия : Избранопоезия1969
Прашинки : Стихотворения. Най-хубавото1979
Дете на прозореца : Избр. стихотворения за деца и юношистихове за деца1981
Най-хубавото : [Стихотворения] – [Ново изд.] стихотворения1982
Любовна лирикалирика1983
Обръщение : Стихотворениястихотворения1983
Избрани стихотворения. + 1 грамофонна плочастихотворения1984
Избрани стихотворениястихотворения1986
Внезапни стихотворениястихотворения1986
Фантастические новеллы : [Сборник] / Пер. с болг. Сергей Баруновели1986
Избрани произведения. Т. 1–31989
Книга за Тамара : Стихотворениястихотворения1991
Еделвайс : Стихотворениястихотворения1993
Череп с антена : Науч.-фантаст. и приключ. романромани1993
Най-хубавото : Избр. лирика / Състав. Павл. Павлова. лирика1996
Хора и звезди : Лирикалирика1997 (2009)
Стихотворения : Т. 1–3стихотворения2001
Александър Геров чете свои стихове : [CD-ROM]. стихове2004
Бяла приказка : Поезия, писма, спомени2009

Книги за Александър Геров

АвторЗаглавиеГодина
Делчев, Б. Родени между две войни: Цветан Спасов, Веселин Ханчев, Божидар Божилов, Александър Геров, Иван Радоев, Александър Вутимски : Лит. очерци1963
Наимович, М.Едно поколение : Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Богомил Райнов, Александър Вутимски, Валери Петров, Божидар Божилов : [Лит. портрети] Райнов, Александъ р Вутимски, Валери Петров, Божидар Божилов : [Лит. портрети] 1966 (1981)
Мочуров, Ат.Александър Геров1970
Янева, К.Александър Геров : Лит. анкета1978
Кунчев, Б.Александър Геров1987
Фъркова, М. Моите петъци с Александър Геров1998
Кунчев, Б.Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров2003 (2014)
Тодорова, М. Александър Геров : Самотникът2004
кол.Поезия и познание: Александър Геров : текстове от Национална научна конференция "100 години Александър Геров", 16 май 2019 г., София 2020

Статии за Александър Геров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Бояджиева, Р. Литературен сборник „Праг“ : [Рецензия]Ученически подем19381
Куманов, АнтонЛитературен сборник „Праг“ : [Отзив]Нова камбана1938624
Ст. К.Едно добро начало – „Жажда“Академик193912
Калчев, КаменМладата българска литератураЗавой194137
Мандиков, Ал. Млади лирици в сп. „Златорог“ : [Отзиви]Зора19416481
Нонев, БогомилНай-интересните прояви в българската литература през 1942 г. Просвета19426
Бадев, ЙорданГрешен път на развитие : [За поетите от новото време]Зора19437131
Бадев, ЙорданКриза в поезиятаЗора19437114
Гиндев, ПанайотПоезията на Ал. Геров („Ние–хората“)Правда19431026–1027
Господинов, П. „Ние хората“ : [Рецензия]Литературен глас1943601
Делчев, БорисКъм приобщаване с хората : [Рец. за „Ние – хората“]Заря19436454
Кр. Ж. Ритъм на епохата : [Бел. по повод спора за кн. на Ал. Геров]Заря19436485
Никифоров, К. Между бреговетеЗаря19436479
Ралин, Радой„Ние хората“ – стихотворения от Ал. Геров : [Рецензия]Бургаски фар19436349
Смирнов, Ат. Безполезно новаторствоДъга1944575
Х.За новата реколтаСтършел19465
Константинов, ГеоргиАлександър Геров : [Биобиблиографически очерк]Константинов, Г. Български писатели1947
Кюлявков, КрумМежду бреговете : [За поезията на Ал. Геров]Кюлявков, Кр. Изкуство и политика1947
Петров, Е. Дезориентираща поезия („Два милиарда“ – стихове от Ал. Геров) : [Рецензия]Работническо дело194879
Наимович, Максим„Два милиарда“ : [Рецензия]Литературен фронт194832
Радев, ХристоДва милиарда – стихове от Ал. Геров : [Рецензия]Земеделско знаме1948521
Генов, Тодор„Господари и слуги“ : [Рецензия]Септември19496
Акьов, ВасилПоезията на Ал. ГеровЛитературен фронт195022
Наимович, МаксимАлександър Геров. Стихотворения : [Рецензия]Септември19508
Минков, ЦветанОсновни етапи на пролетарската литература у насЕзик и литература19534
Делчев, БорисМечти, действителност и поезия : [Рец. за „Нашата сила"]Делчев, Б. Мъките на реалиста1954
Угрин, ДимитърНашата сила : Стихове от Ал. ГеровЧиталище19541
Раковски, ВътьоМежду най-хубавото : [Рец. за „Най-хубавото"]Вечерни новини15.11.19582551
Божилов, БожидарПоезия на етичното началоЛитературна мисъл19591
Великов, Ст.Дете на прозореца : Стихотворение от Ал. Геров : [Рецензия]Пламъче19598
Без авторДете на прозореца Пламък195910
Без авторЖиви песни за живи дела : [Рецензия]Отечествен фронт26.08.19594664
Станишев, КръстьоАлександър ГеровРодна реч19609
Василев, ЙорданЗа децата – съвременна поезия : [Критически бележки]Народна младеж12.04.196012
Шопкин, МатейОткровението на твореца : [Отзив за „Стихотворения“]Народна младеж1961102
Ликова, РозалияС голяма мисъл и дълбоко вълнениеМладеж19615
Петров, ЕмилВъв вярната орбитаПетров, Е. Силата на поезията : Литературнокритически статии1961
Нонев, БогомилЖивата поезия : [Рец. за "Стихотворения"]Отечествен фронт30.03.19615158
Дублев, ДимитърПесни за мъжеството : [Рец. за „Герой“]Литературни новини21.06.19613
Божилов, БожидарПоезия-оръжиеЛитературен фронт19.10.196142
Каролев, СтоянПоетическа идея и поетическо изображениеЛитературна мисъл19625
Ликова, РозалияСоциалистически реализъм в поезията през тридесетте години. В годините на войнатаЛикова, Р. За някои особености на българската поезия 1923–19441962
Колевски, ВасилПоетите – пропагандисти на комунизмаЛитературен фронт22.03.196212
Каролев, СтоянИзображение е идейност в поезиятаСептември19632
Георгиев, ЛюбенБорба за стилПламък19657
Каранфилов, ЕфремЗа традицията, новаторството и някои техни особености в съвременната ни поезияЛитературна мисъл19651
Каранфилов, ЕфремСъвременност в интимната лирикаКаранфилов, Е. Литературно-критически статии : Избрано1965
Каролев, СтоянЦели и средства в поезиятаСептември19653
Дудевски, ХристоОтзив за „Приятели“Отечествен фронт06.11.19656583
Василев, ЙорданХармонията и загубеното равновесие : [Рец. за „Фантастични новели"]Пламък19667
Жечев, ТончоНационални особености в литературното развитие : [Анализ на повестта „Неспокойно съзнание“]Националното своеобразие на литературата : Материали от една теоретична конференция1966
Константинова, ЕлкаТесни са традиционните рамки на жанра : [Рец. за „Фантастични новели“]Септември196611
Мочуров, АтанасАлeксандър Геров. Приятели : Лирика : [Рецензия]Пламък19662
Георгиев, ЛюбенПоезията на Александър ГеровТруд26.03.196672
Василев, МихаилБлагодаря ти, моя малка вечност : [Отзив за „Приятели“]Литературен фронт12.05.196620
Пъкова, МарияЗа живота и за човека : [Рец. за „Приятели"]Учителско дело12.06.196654
Лазовски, АтанасФантастично жизнелюбие : [Рец. за „Фантастични новели“]Литературен фронт21.07.196630
Боздуганов, НиколаИзстраданият смях на поета : [Рец. за „Инжекции"]Пламък19676
Ликова, РозалияНякои насоки на съвременната поезияПламък19679
Ликова, РозалияПроблемът за времето в най-новата ни поезияПулс01.03.19676
Лазовски, АтанасАлександър Геров, Димитър ВълевГероят в съвременната българска белетристика : [Сборник статии]1968
Мочуров, АтанасМладият Геров : [Лит. очерк]Септември19687
Христов, Й. Т. Така прочетох Геров : [Рец. за „Свободен стих“]Пламък19687
Георгиев, ЛюбенЩастливата писателска звезда на Александър ГеровСептември19685
Коларов, СтефанПоетът във времето : [Рец. за „Свободен стих"]Народна култура04.196816
Лазовски, АтанасСвободният стих на Александър Геров : [Рец. за „Свободен стих“]Литературен фронт18.04.196817
Каролев, СтоянНаблюдения върху стила на Божидар Божилов и Александър ГеровРодна реч19695
Миланов, АлександърВярност към изкуството, любов към хората : [Бележки за творчеството на Ал. Геров]Студентска трибуна13.05.196939
Божилов, БожидарВечно младият Александър ГеровЛитературен фронт15.05.196920
Пауновски, ИванАлександър ГеровНародна култура17.05.196920
Димитрова, РадкаМисли по повод рождения ден на един поет с много приятелиОтечествен фронт19.05.19697668
Тошков, МихаилПолитическа поезия : [Рецензия]Народна култура23.08.196934
Топалов, КирилКнига на неспокойствието : [Рец. за „Политическа поезия"]Народна младеж18.09.1969219
Велчев, ПетърБог на вселената ми е ума… Септември19745
Христов, В. Две крачки място... Пулс09.04.19748
Зарев, ПантелейДвама съвременни поети – В. Петров и Ал. ГеровЛитературна мисъл19751
Молхов, ЯкоГражданската лирика на Александър ГеровМолхов, Я. Критически хроники1975
Пауновски, ИванДяволската спирала на безсмъртието : [Рец. за „Фантастични новели“]Пламък19768
Петров, ЗдравкоТова мечтателно сърце : [Анализ на творчествота на Ал. Геров]Пулс14.09.197619
Тодорова, МарианаТворческият свят на Александър ГеровСъвременник19772
Хаджикосев, СимеонАлександър Геров без грим и ретушХаджикосев, С. Критически пристрастия1977
Василев, МихаилПодкана за надеждаВасилев, М. Редове за поезията1978
Кунчев, Божидар„Аз съм оптимист по философия…“ Септември19781
Пауновски, ИванДяволската спирала на безсмъртиетоПауновски, Ив. Малки неща1978
Тодорова, МарианаАлександър ГеровТодорова, М. Лирика и време1978
Янева, КатяОбщуване с времето – един от ранната лирика на Александър ГеровПроблеми на новата българска литература : Сб. в чест на 80-год. на Георги Цанев1978
Кунчев, БожидарАлександър ГеровЛитературна мисъл19791
Давидов, НешоС горенето на епохата : Александър Геров на 60 г. Пламък19795
Мутафов, ЕнчоПоетическото слово като поведение : 60 г. от рождението на Ал. ГеровСептември19795
Чолаков, ЗдравкоЛирико-философските открития на Александър ГеровЧолаков, З. Философски проблеми в българската поезия1979
Янева, Катя„Неспокойно съзнание“ – бележки за художествената идея и нейната реализацияЛитературна мисъл19795
Бенчев, МинкоДокосване до твореца : Александър Геров на 60 г. Литературен фронт24.05.197921
Кунчев, Божидар„И бе истински моя живот…“ : 60 г. от рождението на Ал. ГеровАБВ29.05.197922
Стефанов, ХристоВярата на поета : Александър Геров на 60 г. Пулс05.06.197912
Делчев, БорисОптимизъм и трагика (Александър Геров)Делчев, Б. Избрани произведения : Т. 2. 1980
Янева, Катя„Открито е челото ми за цялата вселена…“ : Към характеристиката на Ал. ГеровЛитературна история19806
Куюмджиев, КръстьоМъченикът на земния райСъвременник19801
Пауновски, ИванСъстояние на духа : [Рец. за „Най-хубавото"]АБВ15.01.19803
Добрев, ЧавдарНай-хубавото. Александър ГеровДобрев, Ч. Поезия и време1981
Кунчев, БожидарАлександър Геров – поетът от ЛозенецСофия19811
Кунчев, Божидар„Душата ми беше невинна…“ (Александър Геров)Кунчев, Б. Един бял лист, едно перо1981
Петев, НиколайВярващите не оредяватПетев, Н. Тук, във времето1982
Янева, Катя„И когато сме двама…“ : Любовната лирика на Ал. ГеровСептември19828
Бенчев, МинкоДокосване до поета Александър ГеровБенчев, М. Увлечения…1984
Кунчев, Божидар„Трябва в нещо да се вярва“ : [Рец. за „Любовна лирика"]Родна реч19844
Пауновски, ИванАвтопортрети в поезията на Александър ГеровПламък19846
Пауновски, ИванАлександър ГеровПауновски, Ив. Минало несвършено1985
Пауновски, ИванГеров и АхматоваФакел19854
Беляева, Сабина„Не остарява моят дух невръстен…“ : [Рец. за „Внезапни стихотворения"]Септември198610
Каролев, Стоян„От свойто просто щастие ми дайте“Каролев, Ст. Портрети и скици1986
Кунчев, Божидар„Аз трябва да бъда в центъра на живота“Пламък198610
Кунчев, Божидар„Животът – нашата едничка страст“Септември19863
Тодорова, МарианаПоетичният свят на Александър ГеровЛитература, общество, идеи : [Сборник] изследвания на млади научни работници1986
Тасев, ЗлаткоВнезапни стихотворения : [Рецензия]Литературен фронт14.08.198633
Нанжагийн, ЛхагваПоет-космосЛитературен фронт09.07.198728
Митев, КаменОблагородяваща поезияРодна реч19882
Дудевски, Христо„Аз“ и „ние“ в поезията на Александър Геров : Към проблема за личността на герояЕзик и литература19892
Божилов, БожидарЛирикътЛитературен фронт22.06.198925
Божилов, БожидарПоезията на Александър ГеровБожилов, Б. Критика и образи1990
Ликова, РозалияАлександър Геров – поет нравственото и философското неспокойствоЛитературна мисъл19906
Сугарев, ЕдвинБитие отвъд смърттаСептември19902
Илков, АниГоворещото мълчаниеЛитературен форум23.10.199243
Кунчев, БожидарМатериалист-мистикЛитературен форум28.10.199243
Пунев, КонстантинДа се освободим от мрачните спомениЛитературен форум28.10.199243
Геров, ГеоргиЗа градината, гълъбите и кучешката колибаДума14.05.1994107
Добрев, ЧавдарЕдна човешка вселена от радост и стенанияДума14.05.1994107
Филева, ТатянаТайната на непривързването : Моите срещи със стихотворението на Александър Геров „Тайна“Литературен форум01.12.199838
Велева, ИринаБогатство : 80 г. от рождението на Ал. ГеровЛитературен форум25.05.199920
Кунчев, БожидарКогато времето кристализира : 80 г. от рождението на Ал. ГеровЛитературен вестник26.05.199920
Кунчев, БожидарАлександър Геров : [Творчески портрет на поета]Демокрация22.12.2000321
Недков, ЗдравкоБългарски писателБукварът на Александър Геров07.02.20015
Чолаков, ЗдравкоПоетът дете... : 85 г. от рождението на Ал. ГеровСловото днес20.05.200416
Кунчев, БожидарЩе го дължим и на Александър ГеровБългарски език и литература20092
Николов, КаролМигът на познанието : 90 г. от рождението на Ал. ГеровЧиталище20094-6
Фъркова, МариянаАлександър Геров мечтаеше за Нобел, но го взеха за чудакСега10.04.201082