Александър Геров

Александър Геров.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Александър Цветков Геров
Роден
гр. София
Починал
гр. София