Асен Златаров

Асен Златаров.; Държател: Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Асен Христов Златаров
Роден
гр. Хасково
Починал
Виена, Австрия

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Асен Златаров

ЗаглавиеЖанровеГодина
„Според настроението“ : Волни стиховестихове1905
Те трябва да победят! 1915
Цветя за него : Поемапоеми1918 (1921, 1924, 1927)
Песен за нея1919 (1923, [1924])
Слънцето и животът1924 (1925, 1929, [1948])
Трагедията на П. К. Яворов : Спомени и бел. спомени1925
В града на любовта : Романромани1927 (1939)
Песен за нея : Поемапоеми1927
Социализмът и проблемата за изкуството : Лекция, държана на Раб. образ. курс в София на 20 ян. 1929 г. лекции1929
Що е живот и защо е смъртта? 1930
Общественик и гражданин : Реч, произнесена на 15.ХI.1931 г. в Нар. театър по случай юбилея на Антон Страшимировречи1931
Идеали на младото поколение1932
Проблeмата за щастието : Изкуство да се живее1932
П. К. Яворов1936
В страната на Съветите1936 (1937, 1945, 1967)
Откъси на трудове на Асен Христов Златаров : Сборник1937
Заветът на проф. д-р Асен Златаров : [Писма, речи, статии, интервюта]интервюта, писма, речи, статии1937
В служба на културата1938
Натурфилософско четиво : Избрани съчинения1938
Два свята : Политико-обществени изказвания. 1915-1936изказвания1946
Идеали на младото поколение : Реч, произнесена при откриване XI редовен конгрес на Съюза на социалистическата младеж на 7. XI. 1931 г. речи1946
Литературно-обществени статиистатии1959
Избрани съчинения : В 3 т. 1966
Избрани произведения1975

Книги за Асен Златаров

АвторЗаглавиеГодина
сб.В дар на Асен Златаров : Юбил. сборник1932
сб.Народен сборник за следсмъртна прослава на Асен Златаров1937
Пондев, П.Човекът-социалист Асен Златаров1945
Митовски, З. Златаров на трибуната1946
Недев, Н.Асен Златаров : Книга за него и неговото време. 1885-19361970
сб.Асен Златаров в спомена на негови съвременници : Сборник1987