Божан Ангелов

Кратка информация
Име Божан Великов Ангелов
Познат катоБожан Ангелов
Роден
гр. Русе
Починал
гр. София
Жанровелитературноисторически изследвания, литературноисторически очерци
ИзданияБългарска мисъл, Демократически преглед, Мисъл, Родна реч, Училищен преглед, Литературен глас, Пряпорец, Развигор, Читалище, Съвременен преглед

Ангелов Великов, Божан (Русе, 01.11.1873 – София, 02.07.1958). Завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето държавно училище (днес Софийския университет, 1894). Учителства в Свищов, Видин, Русе, във Втора мъжка гимназия в София (1902–1908); главен инспектор по български език в Министерството на народното просвещение (1908–1909); директор на Народния театър в София (1909–1911; 1918–1920); директор на Народната библиотека в София (1923–1928).

Дебютира през 1896 в сп. „Училищен преглед“. Сътрудничи с литературни статии в списанията „Мисъл“, „Демократически преглед“, „Българска мисъл“, „Родна реч“, „Читалище“, „Съвременен преглед“, както и във вестниците „Развигор“, „Пряпорец“, „Литературен глас“  и др. Автор на множество учебни помагала и сборници. Изключително популярни в продължение на няколко десетилетия са „Стилистика за ІV клас на гимназията“ (1906), „Кратка теория на прозата и поезията за V клас“ (1907).  Широко използвани за практически упражнения и извънкласна подготовка са: „Съчинението в нашите средни училища с теория, скици, планове и теми“ (1912), „Христоматия за ІV клас“ (1915), „Христоматия за V клас“ (1915). Като литературен критик Ангелов е изключително продуктивен. Той създава поредица от обзорни творчески портрети (повече от 30) и с това налага този жанр в периодичния печат. В повечето от тях интересът му е насочен към по-малко известни автори и забравени произведения, за които дава богат фактологически материал  и с това провокира интереса на читателската публика към тях. Въпреки, че активно публикува рецензии, те не влияят ценностно на литературния процес, защото най-често са твърде схематични и повърхностни. Анализът, обременен от многословие и стремеж към фактологическа достоверност, не улавя художествените послания на текста. Интересни са конкретните наблюденията, които прави на базата на оригинален изворов материал върху тематичните пресичания между фолклор и литература, на влиянието на народното творчество върху поетиката на съвременната лирика в изследванията: „Българска народна поезия. Отбор народни поетически творения“, в съавторство с Михаил Арнаудов (1921); „Сенки изневиделица. Книга за българската народна балада“, в съавторство с Христо Вакарелски (1936); „Книга на народната лирика“, в съавторство с Христо Вакарелски (1946) и др. Коректното посочване на изворите, документите и архивите, които използва, прецизният справочен корпус, който съпътства неговите книги ги превръща в полезен източник на емпирична информация.

Като литературен историк Ангелов има амбицията да създаде цялостен литературноисторически корпус. Неговите очерци – „Българска литература. Исторически очерк на старата българска литература от началото до Отец Паисий“, Т. 1, (1923) и „Исторически очерк на новата българска литература от Отец Паисия до днес“, Т. 2, (1924) имат повече информативен, отколкото аналитичен характер. За него литературната история е възможност за изследване на фактите и тяхната причинно-следствена обусловеност на различни равнища. При очертаване на творческата индивидуалност на писателите авторът поставя акцент преди всичко върху социално-политическите и житейските обстоятелства, а не върху художествените тенденции. Провокиран от острите критически коментари, които предизвикват книгите, той основно преработва втората част, която издава през 1933. Тя дава обективно, макар и фрагментарно познание за социалнополитическата хронология на времето, с ясно очертани връзки между традиция и съвременност и в исторически контекст се приема като етап в документалното проучване на Българското възраждане.

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Божан Ангелов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Средновековна литературалитературноисторически изследвания1914
Българска литература : Ч. 1: Исторически очерк на старата българска литература от началото до От. Паисийлитературноисторически изследвания1923
Българска литература : Ч. 2: Исторически очерк на новата българска литература от От. Паисия до днеслитературноисторически изследвания1923
История на българската литература : [Ч. 1] : [Кор. загл. Възраждане, 1762–1878]литературноисторически изследвания1933
Драматическото творчество на Иван Вазов и успехите му в Народния театър : [Отпеч.]литературноисторически изследвания1950
Литературни статиистатии, изследвания1960