Боряна Владимирова (1987)

Литературен сътрудник в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН, доктор по филология.

Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. и магистърска програма „Литературознание“ през 2013 г. През периода 2014–2017 е редовен докторант по Нова и съвременна българска литература в Института за литература. През 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Образът на женските коси в българската лирика на ХХ век“. Научните ѝ интереси са в областта на българския символизъм, диаболизма и съвременната българска литература.

През 2016 г. излиза дебютният ѝ сборник с разкази „Епизоди от нарцистичната градина“.