Боян Пенев

Кратка информация
Име Боян Пенев Николов
Познат катоБоян Пенев
Роден
гр. Шумен
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Нина Зафирова  

Книги от Боян Пенев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Посоки и цели при проучване на новата ни литературалитературноисторически изследвания1910
Паисий Хилендарскимонографии1910 (1918, 1946)
Сръбският шовинизъм ; Сръбската отечествена наука, учебна литература, популярна литература и поезия ; Сръбската пропаганда в Македония1916
Le chauvinisme serbe1916
Г. С. Раковски : [Живот и дейност] изследвания1917
Мицкевич и българите изследвания1917
Начало на българското възражданеизследвания1918 (1919, 1929, 1946, 2005)
П. Р. Славейков : [Живот и творчество] изследвания1919
Добри Чинтулов 1822–1922 : Докладвано от Боян Пенев в Истор.-филол. клон на 17.V.1921 г.изследвания1922
Де и как е загинал Ботевизследвания1926
Битовите повести на Каравелова : Откъслекизследвания1926
Христо Ботев монографии1926 (1931)
Първа българска повест : Нещастна фамилия на В. Друмев / Изследванеизследвания1929
История на новата българска литература : Т. 1–4изследвания1930 (1930–1936– )
Бетховен : [Живот и творчество] монографии1930 (2002)
Българска литература : Кратък исторически прегледлитературноисторически изследвания1930 (1933, 1945, 1946)
La renaissance bulgareизследвания1933
История на новобългарската литература : Стеногр. бележки по лекции на Боян Пеневлитературноисторически изследвания1934
Полска граматика1934
Любен Каравелов : Живот : Личност : Творениямонографии1936
Алеко Константинов : Биогр. биографии1937
Дневник : Споменидневници1973
История на новата българска литература : Лекции в 4 т. литературноисторически изследвания1976 (1976–1978)
Изкуството е нашата памет : [Лит.-крит. статии и есета]статии1978
Студии, статии, есетастатии1985
Боян Пенев : Неизвестни писма до Спиридон Казанджиевписма2007
Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури : първа и втора част. културологични изследвания2013

Книги за Боян Пенев

АвторЗаглавиеГодина
Радев, И. Боян Пенев : [Моногр.] 1976
Кол.Иван Д. ШИШМАНОВ, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си 1983
Велкова-Гайдаржиева, А. Българска литературна критика и митотворчество : Д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев1999
Янакиева, Т./Сарандев, Ив.Боян Пенев : Биобиблиография2002
Дафинов, З. Боян Пенев: Документална хроника за живота и научната му дейност2002
Кол.Боян Пенев – нови изследвания : 120 г. от рождението му2003
Кол.Научна конференция Боян Пенев – (не)забравеното наследство, 15–16 ноември 2007, Шумен : 125 години от рождението на Боян Пенев2008