Васил Пундев

Пундев, Васил Маринов (Дупница, 6.09.1892 – София, 4.03.1930). Син на Марин Пундев – учител, издател и редактор на ученическа и просветна литература. Завършва средно образование в София (1908) и славянска филология в Софийския университет (1913). Увлича се в борбите за освобождение на Македония, участва в Балканската война в четата на Хр. Силянов, след това е и доброволец в Македоно-Одринското опълчение. След войната учителства в Първа мъжка гимназия в София. Редактор на сп. „Българска реч“ (1927), редактор на в. „Литературни новини“, „Свободна реч“,  „Македония“ и „Вардар“, на изданията от библиотека „Бисери“ и „Любими романи“ на книгоиздателство „Ив. Г. Игнатов и синове“ (1929). Член на Дружеството на българските журналисти, СБП и ПЕН-клуба. Убит от политически противници.

Васил Пундев е един от най-интересните и обещаващи критици в началото на ХХ в. Дебютира с рецензия за пиесата на Н. Атанасов „Огнището угасва“ във в. „Радикал“ (1914, № 4). Ерудиран и многостранен литературен историк, критик и културолог, бързо се налага в сп. „Демократически преглед“, където е привлечен от Т. Г. Влайков и печата най-значимите си критически статии. Сътрудничи още в сп. „Златорог“, „Обществена обнова“, „Слънце“, „Отец Паисий“, както и във в. „Литературен глас“, „Слово“, „Съвременник“, „Лъч“. Пундев има тънък усет за ценното в художественото произведение, с анализаторско умение се стреми да открие и обособи специфичния индивидуален характер на българския творец. Без да е привърженик на определено направление, отделя еднакво внимание на различни по стил и темперамент поети. Оригинални и ценни са статиите му за символистите Т. Траянов, Ем. Попдимитров, Н. Лилиев; за  Ив. Вазов, К. Христов, Д. Дебелянов, М. Белчева.

Възгледите си за българското литературно развитие Пундев застъпва в „Нашата художествена литература“ (в. „Съвременник“, № 7–8, 1922). Полемизирайки със статията на Б. Пенев „Основни чърти на днешната ни литература“, той изтъква необходимостта от исторически подход при разглеждането на литературата ни, от съобразяване с повече литературни факти, а не само с избрани и общопризнати. Литературно-историческите възгледи на Пундев, съчетани с умението му да портретира писателя и да анализира творбата, определят оригиналността на критическите му поглед, предизвикват полемични реакции. Търсейки връзките между възрожденската и следосвобожденската поезия, той намира близост между Чинтулов и Яворов, открива в тях единната народностна традиция в нашата поезия. Емблематична за Пундев като литературен историк и критик е книгата му „Днешната българска лирика“ (1929). Освен че свързва поетиката на П. Яворов с тази на Ботев, Пундев ситуира развитието на поезията ни в контекста на руския и западноевропейския символизъм, заговаря за постсимволистичния преход в нея, обръща внимание на младия Ат. Далчев.

Като литературен историк Пундев проучва и българския периодичен печат преди Освобождението, изследва гръцко-българските връзки в литературата ни, отделя специално внимание на творчеството на Конст. Огнянович, публикува обстойно изследване за сборника „Абагар“ от епископ Филип Станиславов („Години на Народната библиотека в Пловдив“, 1924), превежда поемата на Гр. Пърличев „Сердарят“ и издава съчиненията му.

Превежда и творби от руската и западноевропейската класика.

Псевд.: Чакре, В. П.

 

Румен  Шивачев

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

 

 

Книги от Васил Пундев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Т. В. Траянов1914
Характеристики : Свит. 1 : Добри Немиров, Хр. Ц. Борина, Михаил Кремен1914
Добри Немиров, Хр. Ц. Борина, Михаил Кремен : Свит. 11914
Боян Магьосникът : Историко-литературна студия1923
Първи стихотворци1925 (1939)
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1: Списания1927
Гръцко-български литературни сравнения : [Докладвал професор Йордан Иванов в заседането на историческо-филологически клон на 24 ноември 1927 година]1929 (Отпеч. от "Списание на БАН" : Кн. 38. -1929)
Днешната българска лирика1929
След злодейството : Шест месеца от убийството на Александър Протогеров1929 (1991)
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 2: Вестници1930
Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1: Списания1939
Константин Огнянович : Историко-литературно изследване1941
Рибният буквар1942
Избрани творби : Алкивиад Малки и Алкивиад Велики2001

Книги за Васил Пундев

АвторЗаглавиеГодина
Велкова-Гайдаржиева, Антония ВеселиноваВасил Пундев и българската литература : История ; Критика ; Класика 2006

Статии за Васил Пундев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кремен, Михаил“В полите на Витоша” и нейните критици Съвременна мисъл19124-5
Зографов, Д. С. Васил Пундев. Характеристики Демократически преглед19143
Добринов, Васил.Най-младата българска литература : [Критически преглед] Съвременна илюстрация191512
Минев, Вл. „На прага стъпки“ : [Рецензия]Листопад19221
Генов, М. Книгата на В. Пундев за Добри Чинтулов Демократически преглед19228
Хаджов, ИванДве книги за Чинтулова (Сборник Д. П. Чинтулов ред. Н. Табаков и Добри Чинтулов от В. Пундев)Учителски вестник192212
Дзивгов, ГеоргиКритици : [Критически бележки срещу В. Пундев]Сила192214
Без авторПисател и критик Слово21.06.192257
Дзивгов, ГеоргиФранцузкото стихосложение, Верлен и В. Пундев Пролом (прил.)192311-12
Без авторПундев като член на Просветното министерство, което разпределя литературните награди Знаме11.04.192580
Б. А. БележникНарод1927141
Шишманов, ДимитърНовият “Златорог”Слово29.03.1927Новият “Златорог”
Без авторДнешната българска лирикаЛитературни новини192838
Каменова, АнаДнешната лирика : [Рецензия] Свободна реч19291584
Радославов, Иван„Днешната българска лирика“ : [Рецензия]Хиперион19299-10
Каменова, АнаGraecum est, non legitur… : [Рецензия] Свободна реч19291612
Шишманов, ДимитърДнешната българска лирика Слово09.07.19292121
Без авторВ. Пундев редактор на в. Вардар Слово12.08.19292149
Без авторСтоян Михайловски - из студията за него в “Български писатели”, т. 4 Литературен глас193066
Каменова, АнаВасил Пундев : [Очерк по случай убийството на писателя]Свободна реч19301801
Без авторЗа Васил Пундев Вестник на вестниците193048
Без авторУбийството на Васил Пундев Пладне1930610
Без авторДелото по убийството на В. Пундев Заря19302642
Без авторБиографични бележки Литературен глас193066
Митов, ДимитърВ памет на Васил Пундев Литературен глас193066
Златаров, АсенБедният Васко Литературен глас193066
Дановски, БоянТъмната злоба Литературен глас193066
Андреев, СимеонПундев като журналист Литературен глас193066
Константинов, КонстантинВасил Пундев Литературен глас193066
Стубел, ЙорданВасил Пундев Литературен глас193066
Сирак СкитникМного ли са? Статия за Васил Пундев Литературен глас193066
Дзивгов, АлександърВасил Пундев Литературен глас193066
Филипов, АлександърВасил Пундев Литературен глас193066
Йоцов, БорисВасил Пундев Литературен глас193066
Без авторВасил Пундев Отец Паисий19305
Без авторВасил Пундев Славянски глас19301
Без авторВасил ПундевРадикал193019
Без авторВ памет на Васил Пундев в специален брой на в. Литературен глас Вардар193031
Бадев, Й.Неговият грях : [По повод убийството на Васил Пундев] Вардар193031
Пърличев, ГригорВасил Пундев и Македония : [По повод убийството на В. Пундев] Вардар193031
Константинов, КонстантинВасил Пундев : [По повод убийството на В. Пундев]Вардар193031
Райнов, НиколайВасил Пундев : [По повод убийството на писателя] Вардар193030
Без авторУбийството на В. Пундев и Ст. Пундев Слово19302527-2530; 2352
Без авторПроцесът В. Пундев Народ1930263
Без авторКато убийци на писателя В. Пундев Народ1930158
Златаров, АсенБългарските писатели и македонските убийства Вечерни новини19302042
Без авторБиографични бележки за Васил Пундев Вардар193029
Василев, ВладимирВ памет на Васил Пундев Литературен глас193066
Константинов, ГеоргиВасил Пундев Литературен глас193066
Константинов, КонстантинВасил Пундев Вардар193031
Митов, ДимитърПундев като човек и борец Вардар193031
Унджиев, ИванВасил Пундев като критик : [По повод убийството на писателя] Вардар193030
Стоянов, ЛюдмилВасил Пундев Литературен глас193066
Стоянов, ЛюдмилТъмни сили : [По повод убийството на писателя]Вардар193031
Унджиев, ИванЛитературното наследство на Васил Пундев Литературен глас193066
Без авторЛетописи...Васил Пундев Славянски календар за 19301930
Шишманов, ДимитърВасил Пундев Слово06.03.19302317
Без авторСледствието по убийството на Васил ПундевСлово07.03.19302318
Без авторМарсел Брион за Васил Пундев Правда03.06.193030
Без авторЗавещанието на Васил Пундев; Делото по убийството на Васил Пундев Правда25.11.193054
Константинов, ГеоргиВасил Пундев Константинов, Г. Българската литература след войната : [Ч.] 1.19331
Константинов, ГеоргиВ. ПундевНови дни1934160
Без автор“Константин Огнянович” на Пундев отпечатват М. Арнаудов и Б. Ангелов Летопис на БАН193519
Николов, М. Васил Пундев Българска реч19396
Без авторБележки за него по повод 10 години от смъртта муБългарска реч19396
Константинов, ГеоргиЗа В. Пундев Просвета193910
Без авторПо случай 10 години от смъртта на В. Пундев Вечер19398
Пърличев, КирилЛикът на В. Пундев Литературен глас1940465-466
Аврамов, Ст. Връщане няма Литературен глас1940465-466
Матеев, М. Незабравимият учител Литературен глас1940465-466
Шанданов, П.Отвъд границата Литературен глас1940465-466
Без авторВасил Пундев - главен редактор Литературен глас1940465-466
Без авторКнижовното дело на Васил Пундев Литературен глас1940465-466
Русев, Р. Пундев - критик и учен Литературен глас1940465-466
Чилингиров, Ст. Пундев - дете и ученик Литературен глас1940465-466
Спространов, Д. Е. Герой на честта Литературен глас1940465-466
Горянски, ПетърЕдна майка Литературен глас1940465-466
Трайков, П. Васо-Чакаре Литературен глас1940465-466
Пундев, М. В. Книжовното дело на В. Пундев Литературен глас1940465-466
Джеров, Н. За последните години на В. Пундев Литературен глас1940465-466
Йоцов, БорисЗа покосения без време приятел Литературен глас1940465-466
Без авторПанахида за В. Пундев Дъга1940347
Мечкаров, ЙорданЕдин рядък журналист Литературен глас1940465-466
Кулишев, ГеоргиНай-отличителните му качества Литературен глас1940465-466
Томалевски, ГеоргиРицарятЛитературен глас1940465-466
Васил, Ст. Л.В. Пундев. Константин Огнянович Родна реч19415
Томалевски, ГеоргиВ. Пундев Изгрев1945131
Константинов, ГеоргиВасил Пундев : [Биобиблиографически очерк]Константинов, Г. Български писатели : Биогр. и библиогр. данни1947
Балабанов, АлександърЗа критическата статия на Васил Пундев върху сборник разкази на Владимир Полянов “Момичето и тримата”Балабанов, Ал. Студии, статии, рецензии, спомени. Т. 1.1973
Дончев, НиколайВасил Пундев литературен критик и есеистДончев, Н. Литературни и мемоарни етюди1978
Игор, СветлозарИ критиците умираха рано... Литeратурен фронт01.05.198018
Разев, ИванОбсебен от една идея : 90 г. от рождението на В. Пундев Пулс30.11.198248
Чавеев, СтефанСъс свой принос в духовната култура. Васил Пундев - виден литературен критик и обществен деец Пиринско дело13.10.1984244
Чавеев, СтефанЯрка личност в духовната култура Родна реч19856
Иванов, СлавчоВасил Пундев като литературен критик Литeратурна мисъл19856
Иванов, СлавчоВасил Пундев [6.09.1892-4.03.1930]Иванов, С. Критици от миналото1986
Чавеев, СтефанЯрка личност в духовната култура Струма19872
Радев, ИванВасил Пундев - обсебен от дълга и призваниетоРадев, Ив. Критическа вечерня1990
Харитонова, Иванка ; Тенев, ТенкоКъм по-значими обобщения за съвременния литературен процес : Щрихи към портрета на критика Васил ПундевЕзик и литература 19925
Сестримски, ИванНаследството на Васил Пундев Читалище 199211-12
Харитонова, Иванка ; Тенев, ТенкоТеоретико-естетически възгледи на Васил Пундев Език и литература 19923
Чавеев, СтефанТрагичният път на Васил ПундевЛитературен форум1992прил. на в. "Лит. форум", N 40
Чавеев, СтефанВасил ПундевРодна реч19929-10(9)
Зарев, ПантелейВасил Пундев: всеобхватно критическо мислене : 100 г. от рождението муЛетописи199211-12
Кузмова-Зографова, КатяЗабравен ратник на българския дух : 100 г. от рождението на В. ПундевЛитературен форум02.09.19922
Цолова, ПетяСвидетелства за едно злодеяние : Столетие от рождението на Васил ПундевОтечествен вестник17.09.199214021
Бошнаков, ДимитърПростреляният литератор : 100 г. от рождението на В. ПундевВечерни новини 24.09.1992186
Пунев, Константин"Чуждият" Васил ПундевВек 21 29.03.199513
Янкова, ИванкаВасил Пундев - лична и творческа съдбаНаука20016
Кузмова-Зографова, КатяЗабравен ратник на българския дух : 110 г. от рождението на [лит. историк] В. ПундевВезни20026
Алипиева, АнтоанетаВасил Пундев и неговата голяма съдба в съдбата на българската литература Знаци 20091