Вера Хинчева (1981)

Редовен докторант в Института за литература, секция „Нова и съвременна българска литература“. Пише дисертация върху творчеството на писателя Георги П. Стаматов. Научните ѝ интереси са свързани основно с изучаването на българската литература от Освобождението до края на Втората световна война.