Георги Марков

Марков, Георги Иванов (с. Княжево, дн. квартал на София, 1.03.1929 – Лондон, 11.09.1978). През 1947 завършва Първа мъжка гимназия в София. По-нататъшното му образование и трудова биография определят принадлежността му към техническата интелигенция в пряка връзка с работническата класа. От 1947 до 1950 следва химия във Висшето техническо училище в Русе, а след закриването на факултета се дипломира през 1951 като инженер-металург (в някои източници инженер-химик) в Държавната политехника „Й. В. Сталин“ в София (предшественик на основните съвременни висши технически училища). Работи като инженер-технолог във фабриките „Победа“ и „Стинд“, преподава в Техникума по керамика и стъкло в София. Още в студентските си години заболява от белодробна туберкулоза и през 1958 е пенсиониран по болест. Дотук приключва стажът му на инженер. От тук нататък се издържа от писателски хонорари. Срещата с болестта, налагащото се продължително лечение в болнична и санаториална среда (най-дълго време прекарва в санаториума за туберкулозно болни студенти във Владая, чиято затворена общност нарича „туберкулозна република“, „ничия земя“) стават по-късно не само обект на литературно осмисляне и предпоставят изострено екзистенциалната проблематика в белетристиката му, но до голяма степен предопределят и житейскoто му поведение: витално до епикурейско, с изострен вкус към живота, включително търсенето на силни емоции. В началото на 60-те години започва работа в изд. „Народна младеж“, а от 1969 е завеждащ научно-популярния му отдел (самият той нарича тази практика един от начините за „материално обезпечаване“ на привилегированите писатели).

Първия явен сблъсък с властта на Народната република му носи романът „Покривът“ (1962), или „Великият покрив“ – според първоначалното заглавие. Той е спрян от цензурата и е публикуван след смяната на политическата система (2007). Романът подрива базисните идеи за социалистическото строителство и за комунистическия морал. Идейните му критици правилно разчитат във фабулата, почиваща на действителен случай (срутването на цех в металургичния комбинат „Ленин“) не възхваляване, а дискредитиране на самия обществен строй и метафорично вещаене на неговото рухване. Явен знак за прехвърляне на допустимата идеологическа граница е свалянето през 1967 от репертоара на Театъра на народната армия на пиесата „Да се провреш под дъгата“ (според режисьора ѝ Ас. Шопов най-вече заради силния, по-късно дописан финал), а през 1969 и на пиесата „Асансьорът“, както и спирането в самото начало на пиесите „Аз бях той“ (1968) и „Комунисти“ (1969).

На 15 юни 1969 Марков отпътува легално за Италия и впоследствие решава да не поднови задграничния си паспорт. Това е колкото политически, толкова и литературен жест – опит за реализация отвъд зоната на социалистическия реализъм. Като една от евентуалните причини за емигрирането му се посочва (дори и в обвинителния акт от задочния съдебен процес срещу него след емигрирането му) потенциалната възможност за екранизация на Запад на новелата „Жените на Варшава“, подсказана от П. Увалиев в писмо до него. Марков действително е бил готов с филмовия сценарий, но проектът не се осъществява. През 1970 той се установява в Лондон и през 1972 започва работа като редактор в българската секция на Би Би Си, където още от 1950 води емисии самият Увалиев. В първите си емигрантски години (1971–1973) Марков активно сътрудничи с очерци, коментари, критични бележки и на радио „Дойче Веле“. Междувременно (през 1972) е изключен от СБП, книгите му са иззети от библиотеките, започва следенето му от Държавна сигурност на НРБ и попълването на досието му, заведено под името „Скитник“. В края на същата година е задочно осъден на 6 години и половина лишаване от свобода като „невъзвращенец и за вражеска дейност“ (визират се главно есетата му, излъчени по „Дойче Веле“, но се откриват и дисидентските знаци в „Жените на Варшава“ и „Портретът на моя двойник“, дотогава останали сякаш незабелязани от цензурата). В периода 1973–1978 сътрудничи и на радио „Свободна Европа“, откъдето в поредицата „Контакти“ на Д. Бочев от края на 1975 до юни 1978 се излъчват неговите „Задочни репортажи за (задочна) България“ (определението в скоби е оригиналното озаглавяване, по-късно съкратено от редакцията). Собствените предавания на Г. Марков по Би Би Си поддържат популярността му сред милиони българи.

На 7 септ. 1978 на моста „Ватерло“ в Лондон Георги Марков е прострелян с отровна сачма от агент на тайните служби (най-вероятно на българския режим, но съществуват и други версии). Издъхва на 11 септември в лондонската болница „Сейнт Джеймс“. Британската съдебномедицинска експертиза гласи: „убийство с използване на отровата рицин“. През 1990 досието на писателя изчезва, което прави почти невъзможно установяването на конкретните виновници за смъртта му.

За литературен дебют на Г. Марков се приема разказът му „Рекордьорът на уиски“, поместен във в. „Народна войска“ (по-късно „Народна армия“) на 7 юли 1951. До края на 50-те публикува разкази и очерци (по-късно ще ги нарече „езиково престъпление“, част от „очерковата индустрия“ тогава) във вестниците „Вечерни новини“, „Народна младеж“, „Литературен фронт“, „Труд“, сп. „Септември“, като често добавя към подписа си „инженер-химик“. Първата му книга, с две новели, е „Цезиева нощ“ (1957), последвана от научно-фантастичния роман „Победителите на Аякс“ (1959). През 1961 публикува сборниците с разкази и новели „Анкета“ и „Между деня и нощта“, в сп. „Септември“ (№ 6–12) – романа „Мъже“. През следващите години Г. Марков е не само забелязан, но и признат от соцкритиката; създава литературна кариера на един от най-лансираните автори, набира популярност и сред читателите. През 1962, когато „Мъже“ излиза в самостоятелно издание, писателят печели наградата на СБП за най-добър роман на годината и е приет направо в редиците му, без етапното кандидат-членство; влиза в списъка на интелектуалците, с които установява лична връзка самият Т. Живков. Още в този роман се очертават типажите на коренно различен тип комунисти, с напълно различен морал и вярност към Идеята; още тук се явява темата за принудителното двуличие и игровите ходове на кариериста комунист. Балансът между идеалисти и кариеристи обаче не е нарушен и най-важното – критика има, но „Голямата правда“, същността на Системата, не е засегната; оптимистичното звучене надделява, а критичните точки само засилват драматизма на произведението. Последват варианти на радиопиеса, театрална пиеса и филмов сценарий (с премиера на 21.03.1966). През 1965 Марков подготвя сценарий и по спрения роман „Покривът“, но филмът споделя съдбата на книгата, т.е. не е реализиран.

Новелите в книгата „Портретът на моя двойник“ (1966) и новелите и разказите в сборника „Жените на Варшава“ (1968) критиката смята за най-представителните литературни творби на писателя – по-специално двете едноименни новели, озаглавяващи сборниците, наричани „най-зрелите“ и „върхови въплъщения на художествената му дарба“. И двете се основават на действителни случаи и преживявания, описани по-късно в мемоарни очерци. За разлика от останалите новели и разкази в двата сборника, написани малко или много върху класическа тематика, на пръв поглед „съгласна“ с каноните на соцреализма, в „Портретът на моя двойник“ се тематизира неофициална, сенчеста зона на живота в НРБ, каквато е комарджийството. Създава се модерен наратив със смяна на повествователната перспектива, фокус в разколебаването на единната личност (за монолитна положителна личност не може и да се говори) и появата на раздвоената идентичност като продукт на демагогската държава. В „Жените на Варшава“ два шокиращо различни субективни свята са сдвоени в разказ със силно повишена условност, на ръба на реалното и мистичното. Докато комунистическата пропаганда лансира представата за екзистенциалната самота на човека в капиталистическия свят, Г. Марков показва самотата на личността „вън от себе си и вътре в себе си“ в социалистическия свят. Политическото и идеологическото се полагат върху знаменателя на екзистенциaлните въпроси: какво се случва с личността, принудена да мимикрира, за да оцелее, и как се озовава на ръба на безсмислеността на всичко („Портретът на моя двойник“); осъзнаването, че във въпросната обществена система „човекът още с раждането си е подлец“ („Санаториумът на д-р Господов“) или че „Играта е по-съвършена от живота“ (мотото на „Портретът на моя двойник“).

Георги Марков се налага и в областта на драматургията. От 1963 до 1969 написва 9 пиеси, поставени в български театри. Още в първата му пиеса от 1963 „Госпожата на господин Търговецът на сирене“ (според оригиналното изписване) в разчетворяването на главния персонаж се долавя една по-различна театрална поетика. „Кафе с претенция“ (1964–1966) предизвиква противоречиви оценки заради конфузната идентификация на някои съвременници с централния персонаж. Някои от пиесите му са сценични преработки на негови собствени новели: „Да се провреш под дъгата“ (по новелата „Санаториумът на д-р Господов“), „Асансьорът“, „Последният патент“. „Атентат в затворената улица“ (1968) е една от най-играните пиеси на Марков въпреки организираната кампания на официозната критика срещу нея. Сатирата „Аз бях той“ (1968) отново развенчава мита за високия морал на социалистическия човек, особено на овластения. Смелостта на реплики, като „историята се фалшифицира“, „народът се лъже“, „конкурсът не е нищо друго освен добре организирано мошеничество“, „законът е ластик“, „отказвай се сам от себе си“, е очевидната причина за спирането на спектакъла на последната генерална репетиция, въпреки че е подготвен от изключителния екип на Сатиричния театър. Премиерата на документалната пиеса „Комунисти“, включена в репертоара на „Сълза и смях“, също бива отменена поради „нарушеното идейно равновесие“. Пиесата има и телевизионна версия. Запознат от първа ръка със секретните полицейски дела на митологизирани след 1944 имена на големи комунисти, в това число досието на Вапцаров, Малчика, Л. Димитрова (според някои по поръчка и със съдействието лично на партийния и държавен глава), не е учудващо, че Г. Марков става основният сценарист на първите серии от „На всеки километър“ – 1968/1969). След емигрирането му обаче името му е свалено от надписите на сериала и не бива удостоен с Димитровската награда, с каквато са наградени всички автори на филма.

1969-а е преходна за Г. Марков не само в житейски, но и в литературен смисъл. Рязката смяна на гледната точка след тази година започва да продуцира сравнения и желание да се оповести директно, а не само метафорично и алегорично (при запазени сила и темперамент на изказа), истината за „прогресивното“ социалистическо общество; да се архивира „приживе“ чудовищният обществен експеримент през прегледа на личните спомени. В изявите на Г. Марков зад граница избуява яркият му публицистичен талант, вдъхновил знаменателните му с острата си критика „задочни репортажи“ и есета. Днес те са определяни като „хроника на социализма“, „косвен разказ за едноличния режим“ (текстовете под общото заглавие „Срещи с Тодор Живков“), „микроистория на тоталитарното общество“, „историческа проза“, или, ако си послужим с думите на самия Марков, „карнавал на властта на човека над човека“, „животът под похлупак“. Жанровата природа на „репортажите“ несъмнено е хибридна: есеистика, лични спомени, критика, документалистика, архивистика, но стилът им е напълно разпознаваем: през тях продължава да се чува и прозаикът, и драматургът Марков. Литературните му есета се отличават с проницателността на оценките и особено с независимостта си спрямо формиращия се и формиралия се литературен канон. Нееднократно Марков отрича възможността за компромиси с истината и с истинската литература. Особено силно му повлияват позицията и фрагментите на Ат. Далчев, които разчита като родени тъкмо от отношението към новата действителност. В книжно тяло нееднократно и в различен обем репортажите му са публикувани след неговата смърт: „Задочни репортажи за България“ в два тома, Цюрих (1980–1981). По същото време се появява и българският им самиздат (1980), а официалните издания са след 1989. „Литературни есета“ са публикувани първо в Париж през 1982, а в България през 1990, веднага след падането на режима.

Други две пиеси Марков започва да пише още в Италия и завършва в Лондон: „Мустаците“, в която разглежда проблема за подобието на хората, или, както той го формулира, „за разтварянето на всекиго във всички“ (запазен е един-единствен екземпляр), и притчовата „Архангел Михаил“, написана на английски език, спечелила първа награда на Международния театрален фестивал в Единбург през 1974. И тук авторът търси философски дълбочини, изобразявайки двамата си герои като „двете същности на всички човешки понятия“. Същата година на лондонска сцена (“The Little Theater”) поставя на английски пиесата си „Да се провреш под дъгата“, предизвикала положителни отзиви в пресата и предложение да напише роман за съвременна Англия. През 1977 в съавторство с Дейвид Филипс създава романа „Достопочтеното шимпанзе“ (“The Right Honourable Chimpanzee”), издаден в Англия непосредствено след смъртта му, а в България – едва през 2009. Романът представлява сатиричен поглед, но този път към западната действителност, издържан в силно кинематографична оптика.

В днешно време на български е публикувано почти всичко, написано от Георги Марков. През 2000 посмъртно е награден с орден Стара планина, първа степен, „за яркия му принос към българската литература, драматургия и публицистика и за изключителната му гражданска позиция и противопоставяне на комунистическия режим“. Един от превежданите български автори (преди 1969 най-вече в страните от т.нар. социалистически лагер): още първата му новела „Цезиева нощ“, макар и остро критикувана като „булевардно четиво“, е преведена на руски, а първото му публикувано на няколко езика произведение е романът „Мъже“; „Асансьорът“ и „Празното пространство“ са излъчвани в превод като радиопиеси в Западна Германия; част от разказите и новелите му са преведени на френски през 1983; самият той работи върху превода на свои творби на английски (като „Портретът на моя двойник“) или пише на английски (споменатите пиеси след 1969).

Делото му е открояващо се не само в контекста на българската литература през 60-те, но е с изключителна значимост и в контекста на българската литература, създадена в емиграция. Сравняван е с такива изобличители на тоталитарните режими и на „безплодния двойник на човешкия дух“ (Марков) като Александър Солженицин, Вацлав Хавел, Евгений Замятин и Джордж Оруел. Най-доброто от неговата фикционална и нефикционална проза доказва истинността на тезата, че литературата може да бъде морален коректив на действителността, независимо „тукашна“ или „тамошна“, и потвърждава максимата на Оруел, че добрите романи (може да се обобщи изобщо за литературата) са написани от хора, които не се страхуват.

 

Светлана Стойчева

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Аудиоархив


Георги Иванов Марков

Чете две есета от цикъла „До моя съвременник“, излъчени по Дойче Веле: „Простотата“ и „Самотата“.

Файл: Марков чете своите есета „Простотата“ и „Самотата“.mp3 (9,97 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Георги Марков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Insan neslinin dogusu1950
Цезиева нощ : Повестиповести1957
Победителите на Аякс : Науч.-фантаст. роман : За средна и горна училищна възрастромани1959
Анкета : Новелиновели1961
Между нощта и деня : Разказиразкази1961
Мъже : Романромани1962 (1963, 1990)
Трое : Романромани1963
Последният патент : Комедия в 7 карт.комедии1965
Кафе с претенция : Комедия в 2 д.комедии1966
Портретът на моя двойник : Новелиновели1966
Да се провреш под дъгата : Пиеса в 5 д.пиеси1966
Асансьорът : Пиеса в 2 ч. ; Калай : Комедия в 5 карт. и епилогкомедии, пиеси1967
Жените на Варшава : Разкази и новелиновели, разкази1968
Аз бях той : Комедия в 2 ч.комедии1969
L’odyssée d’un passeport et autres nouvelles. - Editions Acratieновели, разкази1983
Задочни репортажи за България1990
Когато часовниците са спрели : Нови задочни репортажи за България1991
Голямата любов на Георги Марков : Неизвестни писма до Здравка [Лекова-Маркова]; притурка на в. Ние женитеписма1992
Портретът на моя двойник : [Новели]новели1996
Аз бях той : 121 док. за и от Георги Марковдокументалистика1999
Портретът на моя двойник ; Жените на Варшавановели, разкази2001 (2009)
Пиесите на Георги Марковпиеси2002
Пражка пролет : Есетаесета2006
Покривът2007
Задочни репортажи за България : Т. 1–22008
Достопочтеното шимпанзе2008
Между нощта и деня : Портретът на моя двойник2009
Das Portrait meines Doppelgängers : Novelleновели2010
Die Frauen von Warschau : Romanромани2010
Reportagen aus der Ferne : Augenzeugenberichte aus Nachkriegs-Bulgarien2014
Истината, която уби : задочни репортажи за задочна България : избрано2014
До моя съвременник : есетаесета2015
Ходенето на българина по мъките : есетаесета2016
Задочни репортажи за задочна България2016
Ненаписаната българска харта : есета, част 2есета2016
Пиесипиеси2018

Книги за Георги Марков

АвторЗаглавиеГодина
Тодоров, КалинКой уби Георги Марков : Документална повест /Калин Тодоров, Владимир Береану1991
Трифонова, Цвета Георги Марков : Да пишеш, за да можеш да умреш 2012
Пелева, ИннаГеорги Марков : Снимки с познати 2017
Асенов, Бончо Случаят "Георги Марков" 2018
Дойнов, Пламен (състав.)„Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава” от Георги Марков в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета. – (Алтернативният канон: Творбите. Кн. 2)2019
Иванова, Цветелина Георги Марков : Поетика на прозата и на драматургията 2019

Статии за Георги Марков

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Дяков, Ч. „Победителите на Аякс“ : Научнофантастичен роман : [Рецензия]Литературен фронт07.05.195918
Мусаков, ВладимирДва полета в космоса : [Рец. за „Победителите на Аякс”]Работническо дело02.08.1959
Васев, В. В търсене на верен път : [Рец. за „Между нощта и деня“]Народна младеж1961120
Василев, МихаилДве книги на един млад белетрист : [Отзив]Студентска трибуна196138
Войникова, А Кратки отзиви за новоизлезли книгиПламък19615
Наимович, МаксимАвтор със свой глас : [Рецензия]Младеж19619
Попиванов, ДимитърЗа нашите дни и нощи : [Рец. за „Между нощта и деня : Разкази" и „Анкета : Новели"]Септември19616
Крумов, Г. Разкази за съвременния човек : [Рец. за „Между нощта и деня“ и „Анкета“]Отечествен фронт08.06.19615216
Бъчварова, СвободаТри новели : [Рецензия]Литературни новини02.08.19616
Нонев, БогомилЗа нравствения конфликт и животаЛитературен фронт07.12.196149
Абазов, ТодорСражение с безличието : [Рецензия]Литературни новини196230
Жечев, ТончоТворческо дирене и перспективи на един млад романистСептември19627
Йосифов, Веселин„Анкета” : [Рецензия]Читалище19621
Колевски, ВасилТрима, които побеждават : [Рец. за „Мъже”]Читалище19626
Ликова, РозалияКъм по-широки хоризонтиПламък196212
Наимович, МаксимГерой и съвременностПламък19621
Николов, МинкоМежду творческото дирене и монтажа : [Рец. за „Мъже”]Пламък19622
Нонев, БогомилСъвременна проза: пътища и проблеми : Размисли и крит. бележкиЛитературна мисъл19622
Ханне, Б. За нашата приключенска литератураПламък19625
Шоселов, РашоС езика на седмото изкуство : [Бел. за филма „Анкета”]София19627
Пенчева, СтанкаИстината е по-друга : [За „Мъже”]Литературен фронт08.03.196210
Йосифов, ВеселинСъвременно и свежо : [Рец. за „Мъже”]Литературен фронт07.04.196223
Жечев, ТончоРоманът през 1962 година : [Рец. за романа „Мъже”]Септември19636
Знеполски, Ивайло„Анкета” : [Рецензия]Литературен фронт196311
Иванова, А. Преди вдигането на завесатаПламък196312
Каранфилов, ЕфремЗа героичното в живота и за отразяването му в съвременната белетристикаПламък19639
Ликова, РозалияБележки за разказа на младитеЛитературна мисъл19631
Стефанов, ВасилЕдин дебат в драматургията : [Рец. за „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Литературен фронт196351
Чернев, ГригорДлъжници на времето : [Рец за: „Анкета”]Народна култура16.02.1963705
Гьорова, СевелинаПрегледът – празник и тревогаЛитературен фронт05.12.196349
Бояджиев, АтанасЗа природата на драматичния театър : [Отзив за „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Септември19647
Вучков, Юлиан„Госпожата на господин търговеца на сирене” : [Рецензия]Пламък19642
Гьорова, СевелинаНовото в драматаПламък19642
Гьорова, СевелинаСъвременници на сценатаНародна младеж1964139
Без авторКакво мислите за „Госпожата на господин търговеца на сирене” : [Отзиви]Театър19642
Каракашев, ВладимирДраматургичният дебют на един млад писател : [Рец. за „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Народна младеж196454
Каранфилов, ЕфремЗа героичното в живота ни и за отразяването му в литературата : [Бел. за „Мъже”]Проблеми на съвременната българска литература : Сб. статии1964
Колевски, ВасилЗаблуждения и открития : [Бел. за „Мъже”]Проблеми на съвременната българска литература : Сб. статии1964
Куюмджиев, КръстьоНационална традиция и новаторствоСептември196411
Панева, Лада„Госпожата на господин търговеца на сирене” : [Рецензия]Септември19645
Панева, ЛадаДвадесет години българска драматургияТеатър196410
Панева, ЛадаЕдно противоречиво впечатление : [Отзив за: „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Вечерни новини19643965
Стефанов, ВасилКонфликтът в съвременната драма : [Бел. и за: „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Литературна мисъл19644
Попова, ЮвелинаПостигнатото не задоволява : [Рец. за „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Народна култура28.02.19649
Василев, СтефанГлавното в живота – главно в изкуството : [За „Госпожата на господин търговеца на сирене”]Народна култура28.03.196413
Ликова, РозалияНасоки на съвременния романЧиталище19654
Николов, МинкоЗа някои явления в белетристиката [Бел. за романа „Мъже“]Литературна мисъл19651
Цветков, ИванНоваторството – най-хубавата традицияЛитературна мисъл19651
Каракашев, Владимир„Мъже“ : [Отзив]Пламък19665
Попиванов, ИванПреднамерена тезаПламък19662
Стоянов-Бигор, Георги„Мъже“ : [Рецензия]Работническо дело29.03.1966
Рачева, М. Младите в кинотоПулс09.08.196616
Правдев, Н. „Да се провреш под дъгата” : [Рецензия]Народна култура08.10.196641
Белов, ПавелЕпическото изкуство на съвременносттаЕзик и литература19674
Войникова, АнтоанетаСедмият свят на спектъра: [Рец. за „Да се провреш под дъгата"]Театър19672
Добрев, ЧавдарИзкуство и играПламък196717
Добрев, ЧавдарТворческо самоутвърждаване на човекаПламък19673
Друмева, ИлиянаСезон на българската драма в Габрово [Рец. за „Кафе с претенция“]Театър19674
Кьоне, ВолфгангНа чаша коняк... : [Рец. за „Портретът на моя двойник“ и „Кафе с претенция“]Театър19673
Попова, Кр. Съвременници и двойници : [Рец. за „Портретът на моя двойник“]Септември19678
Правчанов, Симеон„Портрет на моя двойник“ : [Рецензия]Отечествен фронт08.02.19676970
Андонова, НинаМногоцветност и жизненост : [Рец. за „Жените на Варшава“]Пламък196816
Мутафов, ЕнчоЗа органичността на белетристичното мисленеЛитературна мисъл19685
Бъчварова, Свобода„Герои“ на комбинациите : [Рец. за „Портретът на моя двойник“]Литературен фронт25.01.19685
Василев, МихаилПовествователят в съвременния български разказЛитературна мисъл19691
Дойчинова, БоянаГеорги Марков : Биобиблиогр. СправкаБиблиосвят19901
Николова, ЙорданкаГеорги МарковРодна реч19905
Стайков, ДимитърОткритията на Георги МарковСептември199012
Аретов, НиколайГ. Марков. „Задочни репортажи за България”. – С. : Профиздат, 1990Читалище199011
Василев, ЙорданИроник и страдалец [Георги Марков]АБВ09.01.19902
Стайков, ДимитърПрозренията на драматурга : Пиесите на Георги МарковЛитературен фронт19.04.199016
Статков, ДимитърГласност или полугласност за Георги Марков : Критични бележки за някои български публикацииЛитературен фронт14.06.199024
Тодоров, Калин, Владимир БереануКой уби Георги Марков? Секретните архиви проговарятОтечествен вестник30.10.199013546, 13547
Игов, СветлозарТворчеството на Георги Марков : [Предговор]Марков, Г. Жените на Варшава2002
Даргънова, АнаМодерният наратив и (не)мъжките пространства в романа „Мъже“ на Георги МарковБългарски език и литература20031
Чернев, ЧавдарЗабравихме перото, помним само чадъра : Библиогр. обзор на произведенията на Георги МарковБиблиотека20065
Трифонова, ЦветаПокрив без основи : [Предговор]Марков, Г. Покривът : [Роман]2007
Кунчев, БожидарПражката пролет на Георги МарковКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Игов, СветлозарИли как надстройката се сгромолясва върху базата : [По повод романа на Георги Марков "Покривът"]Литературни Балкани200814
Чернокожев, ВихренУбийството на Георги Марков продължаваЛитературни Балкани200814
Василев, ЙорданНадсмешка към политиката : [Рец. за „Достопочтеното шимпанзе" от Г. Марков и Д. Филипс]Литературни Балкани200917
Ефтимов, ЙорданМинистър-председателят е маймуна : [Рец. за „Достопочтеното шимпанзе" от Г. Марков и Д. Филипс]Литературни Балкани200917
Неделчев, МихаилЮбилейно слово за Георги Марков : Прочетено на честването на 80-год. на писателя на 13 ноем. 2009 г. в Нар. театър "Иван Вазов"Литературен вестник16.12.200941-42
Бочев, ДимитърХристос, варварите и фарисеите : [Живот и творчество на писателя Георги Марков]Факел експрес2011
Господинов, ГеоргиДруги градове, други истории : [Послеслов към романа: „Die Frauen von Warschau“. Klagenfurt]Литературен вестник02.02.20113
Димитрова, ИлиянаПроблемът за двойника в прозата на Георги МарковПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Warner, Vessela. Global dissidence: political and existential exiles in Georgi Markov's dramaТрети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Секция Българска литература, подсекция Българската литература – история и съвременност. 2014Кн. 17
Неделчев, МихаилБългарският литературен живот в „Репортажите“ на Георги МарковЛитературен вестник02.07.201425
Кръстанов, СаваИстината и лъжата за Георги МарковЗемя09.10.2014191
Кърков, НиколайЧий съвременник е Георги Марков? : [Рец. за „До моя съвременник : Есета"]Култура24.07.201529
Илиев, БорисЧовешкото и нечовешкото в есетата на Георги МарковЛитературен вестник02.11.201636
Иванова, ЦветелинаЧовекът от подземието и социалистическият реализъм в новелата „Санаториумът на д-р Господов“ от Георги МарковПроглас20171
Симеонова-Конах, ГаляОбичате ли Брамс? Георги Марков, софийската културна среда и шейсетте години на ХХ векНадмощие и приспособяване. Т. 1. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на проф. Никола Георгиев : [Сборник]2017
Пелева, ИннаКултурна история на социализма в Успоредни животописи. Епизод 2: Павел Вежинов и Георги Марков, или спорове относно „по - доброто“Парачовешкото: грация и гравитация : Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина2017
Пелева, Инна"Литература" и "действителност" в "Портрет на моя двойник" от Георги МарковСвят и смисъл : Сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов2018
Дойнов, ПламенЗа „Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава” от Георги Марков в българската литература и култура"Портретът на моя двойник" и "Жените на Варшава" от Георги Марков в българската литература и култура : Изследвания, статии, есета2019
Дел'Агата, ДжузепеМорално-политическа идеология в острата критика на Георги Марков към българския тоталитаризъмСледва202040