Деница Астахова (1980)

Докторант по теория на литературата към катедрата Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Завършила е магистърска програма „Литература и култура“ и българска филология в същия университет. Професионалната ѝ насоченост и интереси са в сферата на литературната история и теория.