Диана Ралева (1950)

Дългогодишен специалист, главен асистент в отдел „Литературна библиография“ на Института за литература. Завършва Държавния библиотекарски институт в София и магистърска степен в Института за култура в Киев, Украйна (1975). Професионалните ѝ интереси са в областта на тематичната и персоналната литературна библиография, украинската литература и българо-украинските литературни взаимоотношения. Автор е на библиографии на видни писатели и учени, включени в издания на Института за литература; на статии по проблемите на литературната библиография в български и украински издания.