Димитър Христов

Кратка информация
Име Димитър Христов Черняев
Познат катоДимитър Христов
Роден
гр. Благоевград