Добромир Григоров (1968)

Литературовед, специалист по чешка и словашка литература, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“. През 1999 защитава дисертация на тема „Поетика и реторика в романите на Милан Кундера“. Автор на книгите „Милан Кундера и познанието на романа“ (2001) и „Градината на литературната история“ (2012). Превежда художествена литература от чешки език, член е на Съюза на преводачите в България.