Дора Габе

Габе, Дора Петрова (с. Харманлък, дн. Дъбовик, Добричка област, 24.08.1888 – София, 16.02.1983)[1]. Дъщеря на евреина Петър Габе (роден Пейсах), преселник от Русия, публицист и общественик. Завършва гимназия във Варна (1903), следва естествени науки в Софийския университет (1904), френска филология в Женева и Гренобъл (1905–1906). Учителка по френски език в Добрич (1907). От 1911 до 1932 многократно е в чужбина (със съпруга си проф. Боян Пенев и самостоятелно, във връзка с преводаческата си дейност): в Полша, Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Франция, Англия. Тя е сред учредителите на Българо-полския комитет (1922), на Българския ПЕН-клуб (1922) и негова дългогодишна председателка. През 1925 редактира (съвм. със Симеон Андреев) поредицата „Библиотека за най-малките“. През 20-те и 30-те години изнася в България и зад граница сказки по проблеми на българската литература и за съдбата на Добруджа. Редактор на детското сп. „Прозорче“ (1939–1941). Съветник по културните въпроси в българското посолство във Варшава (1947–1950), представител на България в международни конгреси на ПЕН-клубовете, в международни срещи на писатели, преводачи и дейци на културата. Член на Националния комитет за защита на мира и на Комитета за балканско сътрудничество.

За пръв път Дора Габе публикува като ученичка в Шумен стихотворението „Пролет“ в сп. „Младина“ (1900). През 1905–1906 публикува стихотворни цикли в списанията „Мисъл“, „Демократически преглед“ и „Ново общество“. През 20-те и 30-те години различни нейни текстове излизат в списанията „Съвременна мисъл“, „Златорог“, „Полско-български преглед“, „Демократически преглед“, „Листопад“, „Добруджански преглед“, „Изкуство и критика“ и др., във вестниците „Слово“, Епоха“, „Вестник на жената“, „Свободна реч“, „Зора“, „Женски глас“, „Мисъл“, „Вестник на вестниците“, „Дневник“, „Заря“ и др. Сътрудничи на много детски периодични издания: „Светулка“, „Детска радост“, „Детски свят“, „Детски живот“, „Росица“, „Славейче“, „Весела дружина“, „Прозорче“ и др. След 1944 публикува в множество периодични издания, включително и за деца.

Първата стихосбирка на Дора Габе е „Теменуги“ (1908). Стиховете в нея са в духа на символизма, със специфичната му лексика: зефир, лазур, блянове, вечна тъга, бледа луна. Интерпретирани са темите за живота и смъртта, за любовната мъка и самотата в света. В поетиката на тази книга се чувства влиянието на Яворов и Б. Пенев. Втората ѝ лирическа книга, „Земен път“, е издадена двадесет години по-късно (1928) – период, разширил съществено тематичния кръгозор на поетесата. В стихосбирката се появяват екзистенциални и философски въпроси: аз и светът навън, мамещият като мираж хоризонт – важни теми и за по-нататъшното поетическо развитие на Дора Габе. Авторката започва да гравитира към една космогоничност на възприятията, до която ще стигне в зрялата си творческа възраст. Поемата „Лунатичка“ (1931) се разполага в двете амбивалентни чувства самота и надежда. След 1944 (в произведения като поемата „Вела“ и стихотворения от книгата „Неспокойно време“) поетесата се включва в отразяването на политико-икономическите промени в годините на народната власт. Последвалите „Почакай, слънце“, „Невидими очи“, „Сгъстена тишина“, „Глъбини“, „Светът е тайна“ са все поетически книги, които задълбочават философските търсения на Дора Габе, в тях мечтите и кризите се възприемат в диалектическа амалгама и като тайни на мирозданието.

Произведенията за деца на Дора Габе са част от класиката в детската ни литература. Като много други писатели тя се развива като творец за деца по настояване на Ран Босилек. Дебютът ѝ като детска писателка е в „Златна книга на нашите деца“ на Ал. Божинов през 1921. В книгата ѝ от 1954 „За малките“ (с рисунки на Мана Парпулова) природата и животните диалогизират с децата. Детето отстоява своето право да играе и се вписва в света на възрастните играейки, като постепенно разширява своя социален кръгозор. Книгата съдържа емблематични стихотворения на поетесата, с които израстват поколения деца. Следващата година се ражда един шедьовър в полиграфско и поетическо отношение – „От слон до мравка“ (1955), в който тандемът Дора Габе и Илия Бешков сътворява 37 неподражаеми кратки хумористични стихчета за животни. В „Какво вижда слънцето“ (1960) е отразен целият детски свят на порастване през смеха и лудориите. Поемите в „Слушането най-тежи“ (1962) съдържат изразената още в заглавието идея за креативността и спонтанността в детския свят. Дора Габе е автор и на залъгалки за по-малки деца. Поетичният ѝ свят за деца винаги изненадва с нестандартните образи и идеи, изпълнени с хумор, далеч от назиданието и дидактиката.

Дора Габе е автор и на романа за юноши „Мълчаливи герои“ (1931), където главен герой е Райчо Николов. Особено място в творчеството ѝ за деца заема белетристичната споменна книга „Някога“, определена от Владимир Василев като „малки психологически етюди в поетична форма“. В нея Дора Габе разкрива сложния свят на порастващото дете с неговите страхове и надежди, сетивата му за природата. Книгата е автобиографична и образите от семейството на писателката са обрисувани с много любов и проникновение.

През целия си живот Дора Габе се занимава активно с преводаческа дейност. Превежда от полски, чешки, руски, френски и гръцки творби на А. Мицкевич, М. Конопницка, С. Виспянски, К. Тетмайер, Ю. Словацки, В. Реймонт, Ян. Каспрович, Х. Сенкевич, В. Лидер, А. Дигасински, Л. Стаф, А. Слонимски, Ю. Тувим, К. Алберти, И. Волкер, Е. Флеч, В. Незвал, К. Чапек, Ж. Жиано, Я. Сайферт, А. Слуцки, В. Броневски, В. Имбер, С. Маршак, Е. Камберос, Р. Буми-Папа, М. Лундемис, Я. Рицос и мн. др. Превежда и съставя антологията „Полски поети“ (1921).

Дора Габе е удостоявана с множество награди и звания, сред които Народен деятел на културата (1962) и наградата Петко Рачов Славейков за литературното ѝ творчество, свързано с децата и българското училище (1979).

Нейни творби са преведени в Австрия, Аржентина, Великобритания, Виетнам, Германия, Гърция, Канада, Куба, Ливан, Перу, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, Франция, Чехия.

Псевд.: Ранина, Богдан Харитов; подписва се и Дора Г., Дора Габе-Пенева.

 

Росица Чернокожева

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

 

[1] За рождената дата, месторождението и рожденото име на Дора Габе и досега съществуват спорове, като мненията се осланят на различни документи, които обаче са от по-късни години. Приемаме последната версия на рождената ѝ дата, застъпена от редица авторитетни изследователи на живота и творчеството ѝ и официализирана в юбилейни чествания. Що се отнася до рожденото ѝ име, версиите са Изидора, Теодора, Тодора, редуцирано до Дора, с което име остава в историята на литературата.

Аудиоархив


Дора Габе (26.04.1975 г.)

Интервю с Дора Габе. Разговорът е за ролята на семейството ѝ при оформянето ѝ като поетеса, за уроците на П. К. Яворов.

Файл: Габе – интервю.mp3 (3,15 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Дора Габе

ЗаглавиеЖанровеГодина
Теменуги : Лирич. песнилирика1908
Полски поети : Избр. песни с характеристики на поетите и с предг. 1921
Малки песнипоезия1923 (1929)
Калинка-малинкастихове за деца1924 (1928)
Някога1924 (1938, 1971)
Звънчета : Стихове за малките децастихове за деца1925 (1929)
Малкият добруджанецразкази1927 (2. доп. изд. 1936; 3. доп. изд. 1942, 1970, 1996, 1997, 1999)
Земен път : песни стихове1928
Сънчец ходи стихове за деца1929 (2000)
Великденстихове за деца1930
Мълчаливи герои. Ч. 1–2. 1931–1940разкази1931 (1934, 1945, 1955, 1962, 1968, 1977, 1980)
Лунатичка : Поемипоеми1932
Бяла люлчицастихове за деца1933 (1946)
Диви крушки : Стихове за децастихове за деца1934 (1946)
Горската къщичка : играстихове за деца1934 (1954)
Малка Богородица : Стихове за децастихове за деца1937
Дечица : Стихове за децастихове за деца1938
Бронзовото братче и живо сестриче : Балада за децабалади1938
Когато бях малка : Разказиразкази1939
Поеми : Внуците, Лунатичкапоеми1946
Вела : Партизанска поемапоеми1946 (2. прераб. и доп. изд. 1952)
И ние малките : Повест за юношиповести1946
Червеното цвете : Разкази1946
Птичи перца стихове за деца1947
Горската къщичка : Приказкаприказки1955
За малките : Стиховестихове за деца1955
Най-обичам : Залъгалкизалъгалки1955 (2009)
От слон до мравка : Стихове за децастихове за деца1955 (1975, 1998)
Неспокойно време. Поеми и стиховепоеми1957
Нашите сърчица : Избр. стихотворения за децастихове за деца1957
Избрани творби1958
Какво вижда слънцето : Стихове за малкитестихове за деца1960
Петьовото сърчице : [Поема за деца] поеми1961 (1982)
Капчици : Стихове и залъгалки за най-малкитестихове за деца1961
Слушането най-тежи : Поемкапоеми1962 (1981)
Ябълчици : Стихчетастихове за деца1963
Нови стиховестихове1963
A travers nos petits yeux : [Разказчета за деца] / Trad. Violette Ionova разкази1963
Глазки, которые видят : Маленькие рассказы о малышах / Авториз. пер. с болг. Валентина Арсеньеваразкази1963
Три поемки. - Съдържа : Петьовото сърчице ; Който се бои, вкъщи да стои ; Слушането най-тежипоеми1964
Лирика : Избр. стихотворениялирика1966
Nos nossos olhos de crianca : Разказчета за малки деца] / [Прев. от бълг.] ; Ill. de Neva Touzsousovaразкази1966
Par nos yeux ; Jadis : [Повест] / Trad. [от бълг.] de Georges Assen Dzivgov повести1966
За нас, малките : Стихотворениястихове за деца1967 (1973)
Почакай, слънце : Стиховестихове1967 (1980, 2004)
Поеми : Лунатичка, Вела, Легенда за Калиакрапоеми1967
За всички дечица : Избр. поемипоеми1969
Невидими очи : Стиховестихове1970
Moi, ma mere et l`univers : [Сборник разкази] / Trad. [от бълг.] de Georges-Assen Dzivgovразкази1970
Майка Парашкева : Романизована биогр. на (П. Димитрова) за юноши. биографични очерци1971 (1972, 1977, 1980, 1982)
Mutter Paraschkeva : Romanhafte Biographie fur Jugendliche / Dora Gabe ; Ubers. von Erika Moskova биографични очерци1972
Сгъстена тишина : Стиховестихове1973
Сиамското коте Шуши и неговата леля : Истински приказки за децаприказки1973
Стихотворениястихотворения1975
Глъбини : Разговори с моретостихотворения1976
Из моего окошка : [Разказчета за деца] / Пер. с болг. Елены Андреевой разкази1976
Безмолвные герои : [Роман за юноши] / Пер. с болг. Л. Шикина и др.романи1977
Избрани стихове. В 2 т. стихове1978
Избрани преводи. [С предг. от Петър Динеков]1979
Почакай слънце : [Стихотворения] стихотворения1980
Мълчаливи герои ; Майка Парашкева : Романизирани биогр.биографични очерци1980
Ufaciktim / Turkcesi Ozdemir Ince. - Istanbul : Can1981
Поемипоеми1982
Светът е тайна : Поезия в прозастихотворения в проза1982 (1994)
Избрани стихотворениястихотворения1982
Петьовото сърчице : Поемка : За нач. училищна възрастпоеми1982
Залъгалки : Стихове : За предучилищна възрастстихове за деца1982
Звездица за тебе : Стихотворения за децастихове за деца1983
Petovo srdiecko : Poemka [за деца] / Prekl. [от бълг.] Peter Maly.поеми1985
Petovo srdiecko : Poemka [за деца] / Prekl. [от бълг.] Peter Malyпоеми1985
Вечер : Разказ : За предучилищна възраст разкази1989
Врани неразбрани : Стихотворения [за деца]стихове за деца1990
Светът е тайна : Поезия & прозапоезия1994
Прокоба : Стихотворения / Състав. Шели Барух стихотворения1994
Божа майка : Кн. за добри децастихове за деца1995
Когато бях малка : [Разкази за деца] ; Малкият добруджанец : [Повест за деца] разкази1995
Дора Габе : Стихотворения за деца / Ред. и състав. Койка Попова стихове за деца1996
Muj svet je sirosiry / Prel. O. F. Babler, Ivan Dorovsky . - Brno : Spolec. pratel jiznich slovanuстихове1997
Дора Габе и Добруджа : Поезия. Публицистика. / Представяне Станка Георгиевапоезия2001
Добружанка / Състав., послесл. Алберт Бенбасат. 2002
Добружанка / Състав., послесл. Алберт Бенбасат. стихове2002
Стихотворения и разкази / Състав. Кр. Илиевастихотворения2002
Добруджанка / Състав., послесл. А. Бенбасатстихове2002
Почакай, слънце / Състав. Иван Гранитскистихове2004
Чудно нещо : Избрани стихотворения и разкази / Подб. Димил Стоилов стихотворения2004
Зън звънчета / Състав. Атанас Звездинов стихове за деца2007
[Избрано] : Т. 1 - 2 / Състав., ред., бел. Виолета Пенева. 2008
Някога : книжка с картинкиразкази2011
Сгъстена тишина : поезия / Състав. и бел. под линия Виолета Пеневастихове2013
Бебето / [състав. Весела Фламбурари]стихове2017
Добруджа някога : разкази = La Dobrugia tempo fa : racconti разкази2018

Книги за Дора Габе

АвторЗаглавиеГодина
Горянски, П.Вдъхновени жени : Лит. силуети [Кн. съдържа очерци за Мара Белчева, Дора Габе, Елисавета Багряна, Магда Петканова, Мария Грубешлиева ]1936
Попиванов, Ив. Г.Творчески пътища : Лит.-крит. статии и очерци за творческия път на Л. Стоянов, Д. Габе, Мл. Исаев, В. Ханчев и Хр. Фотев 1969
Сарандев, Ив.Сарандев, Ив. Книга за Дора Габе1974
Димитрова, Ив. Дора Габе : Био-библиогр. очерк. [Съавт. Х. Шаллиева]1974
Коларов, Ст. Дора Габе : Лит.-крит. очерк1980
Дончева, А., Дора Габе. 1886–1983 : Био-библиогр. указател [Съавт. С. Атанасова]1985
Сарандев, Ив.Дора Габе : [Разговори и беседи] [Литературни анкети]1986
Кралева, С.Кралева, С. Докосване до Дора Габе1987
Михаил, М. Тъжните очи на миналото : Дора Габе разказва : Дневник-спомени1994
Михайлова, В.Дора Габе в местния печат (1984-1998) : Био-библиография 1998
Иванова, Т. Каталог на извори за Дора Габе1999
Малинова, Л.Български поетеси между двете световни войни : Елисавета Багряна, Дора Габе, Пенка Цанева-Бленика, Магда Петканова, Мария Грубешлиева, Весела Василева 1999
Незвал, В. Българският роман на Витезслав Незвал / Състав., предг. и прев. [от чеш.] Вътьо Раковски.2000
Георгиева, Ст.Добруджа и Дора Габе 2001
Драгнев, Д.Кръгът на Дора Габе 2008
Въртунска, Р.Паралели и ракурси в живота и творчеството на Дора Габе и Анна Ахматова / Рада Въртунска ; 2009
Драгнев, Д.Мъдрецът и птицата : 130 години от рождението на Йордан Йовков, 122 години от рождението на Дора Габе 2009
Сб. 120 години от рождението на Дора Габе : юбилеен сборник : научни доклади и спомени / [състав. Кремена Митева] ;2010
Габровска, Л.Обич безумна и свята : поетичната история на един любовен триъгълник / Дора Габе, Елисавета Багряна, Боян Пенев ; състав., авт. на предг., комент. Людмила Габровска 2015
Ковачева, А. (Не)забележимата преводачка : еманципационни преводни практики на Дора Габе 2017