Жанрове: Реферати

Автори

Произведения

  • Трите македонски организации : Реферат, прочетен пред III велик събор на Макед. братства в България

    Йордан Антонов Бадев 1921 г.
  • Нови средства за проникване в душата на човека и тяхното възпитателно значение : Реферат, четен на устроената през 1922 г. от Габровското филос.-мат. о-во науч. седмица и в Пловдивския нар. унив.

    Атанас Атанасов Илиев 1923 г.