Жанрове: Сведения

Произведения

  • Сведения по икономическото състояние на България

    Михалаки Георгиев 1888 г.
  • Статистически сведения за земледелческата производителност на България при надвечерието на I-то Българско земледелско-промишлено изложение

    Михалаки Георгиев 1892 г.