Жанрове: Кореспонденция

Произведения

 • Кореспонденция между Ст. Михайловски и княгиня Вишневска (на френски)

  Стоян Николов Михайловски 1901 г.
 • Писма от Пенча Славейков до Мара Белчева

  Пенчо Петков Славейков 1929 г.
 • Творчество и съдба : Стихотворения, спомени, разговори, писма

  Никола Ракитин 1985 г.
 • Гуньо Гъсковъ : Цялостна кореспонденция, собствени ил., автент. правопис : [Сатира] / Състав. Радой Ралин

  Райко Николов Алексиев 1995 г.
 • Между стиха и куршума / [Състав., предг.] Цочо В. Билярски

  Пейо Яворов 2003 г.
 • Писма от Анхиало : Кореспонденция 1899-1900 г. / Състав., [увод] Георги Райков

  Пейо Яворов 2007 г.
 • Дора, Мина и Лора - трите музи на П. К. Яворов : любов и поезия

  Пейо Яворов 2019 г.