Ивайло Петров

Ивайло Петров; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Продан Петров Кючуков
ПсевдонимИвайло Петров
Роден
с. Бдинци (Добрич)
Починал
гр. София
Жанровеповести, разкази, романи
ИзданияПламък, Литературен фронт/форум, Фронтовак
Направления и кръговеСоциалистически реализъм

Петров, Ивайло (псевд. на Продан Петров Кючуков) (с. Гюкче Дьолюк, дн. с. Бдинци, Добричка област, 19.01.1923 – София, 14.04.2005). Завършва гимназия в Добрич (1942). Участва в последната фаза на Втората световна война. Работи като деловодител във Варна (1946–1947). През 1947–1949 следва няколко семестъра право в Софийския университет и графика в Художествената академия при Илия Бешков. Редактор в Радио София (1949–1953), в изд. „Български писател“ (1953–1966), в сп. „Пламък“ (1966–1967), във в. „Литературен фронт“ (1968–1971). В периода 1973–1983 е съветник в Съвета за духовни ценности към Държавния съвет (висш постоянно действащ орган на държавната власт на НРБ, 9.07.1971 – 10.04.1990).

Първата публикация на И. Петров е стихотворението „Писъмце“, излязло през 1945 във в. „Фронтовак“. Творческата му реализация обаче е в областта на художествената проза, тематично обвързана със съвременната действителност. В сборника разкази „Кръщение“ и повестта „На чужда земя“, опрян на фронтовите си впечатления, разкрива бита и преживяванията на обикновените войници. Широка известност му донася повестта „Нонкината любов“, пресъздаваща променената съдба на селската жена при започналата колективизация, индустриализация и миграция от селото към града. Романът „Мъртво вълнение“, писан след разобличаването на култа към личността, представя в лирико-романтична светлина частнособственическия бит и патриархалните взаимоотношения в българското село в противовес на опустошаващите и катастрофични процеси на колективизацията в него. Той се откроява в тогавашния литературен живот с образно-пластичната релефност на характерите и конфликтите.

Скептично-уравновесеният художествен поглед на писателя отрано съвместява трагиката с комизма на съвременната житейска реалност. Работейки върху „Мъртво вълнение“, той създава и първия си опит в хумора и сатирата – „Глупава повест“. Следват поредица разкази и няколко повести („Най-добрият гражданин на републиката“, „Три срещи“, Божи работи“, „Четиринадесет целувки“), в които сарказмът е съчетан понякога с лиризъм и неизменно с моралистична проницателност. Независимо какво пародира, ироничната проза на Петров разголва безличните провинциално-еснафски съществования с присъщата им суетност, неискреност, глупост и дори жестокост.

Специфичен белег на разказите и повестите са автобиографизмът, забавената и интригуваща фабула, увенчана с неочакван финал. В миниатюрите от цикъла „Малки илюзии“ човешкото несъвършенство е контрастно съотнесено с благопристойната привидност на нещата от живота и не без горчивина демаскирано, но все още пази отблясъка на лиризма. В „Объркани записки“ иронията и автоиронията вече видимо взимат превес над лиричното, описателността отстъпва пред рефлексията, която става все по-критична. Най-висок е градусът на ироничната напрегнатост в повестите „Преди да се родя“ и „И след това“ поради рязката смяна на авторовата световъзприемателна позиция. Обърнат отново към някогашното село, Петров вече не го поетизира, напротив – подчертава неговата материална и духовна нищета. По такъв начин пародира носталгичните умонастроения в „селската“ белетристика от 60-те години и същевременно подлага на съвременна преоценка традиционни за българската литература идеологеми – роден дом, семейно-родова общност и т.н.

Романът „Хайка за вълци“ е нова, актуализирана версия за събитията и човешките страсти в периода на колективизацията. В сравнение с „Мъртво вълнение“ картината на миналото е по-богато нюансирана, аналитично-проникваща и безпощадно изобличителна. Внушавайки усещане за документална достоверност, романът съчетава елементи от различни белетристични жанрове и представя в отделни глави няколко ретроспективно разгърнати житейски истории, които се събират в епизода на хайката и отключват поредица трагически въпроси: постижимо ли е хуманно общество с антихуманни средства, могат ли да се помирят социалната ангажираност и нравствената автономност, историческата необходимост и индивидуалната свобода, способен ли е човешкият индивид да се освободи от миналото в себе си. Отношенията история – етика, престъпление – наказание, отговорност – вина се разискват и в романа „Присъда смъртна“, откликващ на разкритията за незаконните репресии след 9.ІХ.1944.

След 1989 на два пъти започва преиздаването на творчеството на И. Петров – като избрани съчинения в седем тома (от изд. „Захарий Стоянов“) и като съчинения в девет тома (изд. „Литературен форум“). Нови заглавия са първата част на романа „Баронови“ (1997), останал недовършен поради преждевременната кончина на писателя, и сборникът с разкази „Цигански рапсодии“ (1999). „Баронови“ се строи върху повествователния модел на семейната хроника, чийто разказвач е най-малкият член на семейството, Божидар Баронов. Литературното настояще обхваща три десетилетия, от 60-те до 80-те години на ХХ в. Юношеската инициация на момчето постепенно прелива в история за социалното и духовно съзряване, белязано от траен вътрешен конфликт между обществените ангажименти и личностния избор. Героят не достига до нравствена хармония със света около себе си въпреки съзнанието за значимостта на идеята за свободната личност като социален фактор. Романът сполучливо отпраща към познати художествени образци и жанрови конвенции на световната и родната класика, чрез които ерудираният разказвач предизвестява трагичната завръзка в хрониката (Монтеки и Капулети), коментира сюжетни обрати (Одисей и песните на сирените), или разкрива литературните приятелства в родословието на героя (Й. Йовков и Д. Дебелянов). Литературният декор оголва достатъчно реалии от прототипа на художественото време и пространство, с които читателят не губи усещането за правдоподобно изображение. Преднамерената игра на правдоподобност не налага на читателя допълнителни знания за историческото време преди 1989.

Сборникът „Цигански рапсодии“ редува анималистични сюжети („Майка“, „Стария глиган“) с истории за герои, чиято кавалерска гордост и рицарска осанка може да доведат и до трагична развръзка, но са избавление от тривиалността. В едноименния разказ бягството от материалните ограничения на делника и копнежът водят до преобръщане на реално и въображаемо.

Днес творчеството на И. Петров е част от учебната програма по история на българската литература в българските средни училища и университетите. След 1989 литературната критика се фокусира най-често върху отношението между социалната ангажираност и нравствената автономност – както в поетиката на творбите му, така и като част от дискусията върху обществената роля на писателя. Сред най-приносните критически рефлексии след 1989 са литературните анкети и есетата на издателя Г. Гроздев („Изчезващ вид: срещи с майстори“, 2011; „Книга за Ивайло Петров“, 2015), както и тематичният брой на академичното списание „Литературна мисъл“, посветен на И. Петров (2014, № 1). Списанието помества за първи път откъс от непубликуваната втора част на „Баронови“. Албумът „Ивайло Петров: художникът“ (2014) разкрива афинитета на писателя към живописта.

Ивайло Петров е удостоен с наградите Златен век и Йордан Йовков (1990), с Голямата награда за литература на Софийския университет (2002), Голямата награда за цялостен принос в българската книжовна култура Христо Г. Данов (2003), с ордена Стара планина, I степен (2000). Удостоен е със званието Почетен гражданин на гр. Добрич (1994) и посмъртно Почетен гражданин на гр. Балчик (2011).

Произведения на И. Петров (сред тях са романите „Нонкината любов“, „Мъртво вълнение“, „Най-добрият гражданин на републиката“, „Божи работи“ „Преди да се родя и след това“, „Хайка за вълци“) са преведени на арм., белорус, кит., монг., нем., пол., рум., рус., словен., слов., унг., фр., чеш., яп. ез.

 

                                                Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Нелма Вълчева (Книги от... и Книги за...)

и Нина Зафирова (Статии за...)

Аудиоархив


Ивайло Петров (17.01.2003 г.)

Интервю, в което писателят говори за съмненията си, за своя псевдоним.

Файл: Петров за съмненията си и псевдонима си.mp3 (2,57 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Ивайло Петров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Кръщениеразкази1953 (1954)
Нонкината любов повести1956 (1961, 1971)
Мъртво вълнение разкази1961 (1963, 1973, 1975, 1979, 1984)
На чужда земя повести1962
Малки илюзии разкази1963 (1968)
Аварияповести1965
Зелената шапка разкази1965
Преди да се родяповести, романи1968 ((2. изд. 1969, Преди да се родя и след това : Повести. 1971, Преди да се родя; И след това : [Повести]. Мъртво вълнение : [Роман.] 1973, – 2. изд. 1975, Преди да се родя и след това : Повести. 1981, 1993, 2000, 2001, 2006, 2008))
Леля се годява : [Разкази за деца и юноши]разкази1969
Объркани записки новели1971
Before I was born and other stories : [Сборник]1971
Дяволски опашки1972
Лъжливи хора повести1973
Любов по пладне разкази1976 (1978)
Есенни разказиразкази1978
Божи работи повести, романи1979 (1995)
Най-добрият гражданин на Републиката повести, романи1980 (1992)
Три срещи разкази1981
Хайка за вълци романи1982 (2. изд. 1986, 1987), 1999, 2000, 2005)
Избрани произведения : Т. 1: Преди да се родиповести, разкази1983
Избрани произведения : Т. 2 : Повестиповести1983
Присъда смъртна романи1991
Мъдрият няма идеали : Размисли за себе си и за другите / Състав. и [предг.] Й. Дачев1994
Avant ma naissance...et apres / Trad. du bulg. par Marie Vrinat1994
Баронови : Кн. 1романи1997
По волята божия : Объркани записки1999
Циганска рапсодия разкази1999
Vor meiner Geburt...und danach романи2000
Екскурзия в чужбина и други разказиразкази2003
Избрани съчинения :Т. 1: Мъртво вълнениеромани2005
Избрани съчинения : Т. 2: Хайка за вълциромани2005 (Съдържа и Разпадането на живота)
Избрани съчинения :Т. 3: Преди да се родя и след смъртта ми2005
Избрани съчинения : Т. 4: Ако няма брегове повести2006
Избрани съчинения : Т. 5: Объркани записки2006
Избрани съчинения : Т. 6: Първа тайнаразкази2006
Избрани съчинения : Т. 7: Леля се годяваразкази2006
Съчинения в девет тома : Т. 1 : Първият ден2012
Съчинения в девет тома : Т. 2 : Хубавите ръце2012

Книги за Ивайло Петров

АвторЗаглавиеГодина
Илиев, Стоян ДимитровИвайло Петров и неговите герои : [Изследване] 1990
Илиев, Стоян Българската мадона : В творчеството на Елисавета Багряна, Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев, Ивайло Петров, Николай Хайто1998
Лазаров, Александър НедялковПисатели, телевизия, време : Писатели пред камерата на БНТ2004
Сб. "Хайка за вълци" в българската литература и култура : изследвания, статии, есета2015

Статии за Ивайло Петров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Петров, Е. Правдиво, свежо, вълнуващо : [Отзив за „Кръщение“]Литeратурен фронт13.08.195333
Каранфилов, Е.Войникът в строя на литературатаЛитeратурен фронт24.09.1953№39
Иванов, Д.„Кръщение“ от Ивайло ПетровМладеж19544
Северняк, Серафим„Кръщение“ – разкази от Ивайло ПетровБългарски войн19543
Генов, З. За първата рецензия и за втората книга : [Рец. за „Нонкината любов“]Септември19576
Димитрова, ЕленаНачало, което радваЛитeратурна мисъл19576
Радев, ХристоПовест за новата селска жена : [Рец. за „Нонкината любов“]Читалище19572
Петров, ЗдравкоПовест за новата българка : [Рец. за „Нонкината любов“]Септември19571
Момчилов, М. Втората книгаПламък19571
Кумюмджиев, Ив. Младостта се сблъсква с консерватизма : [Отзив за „Нонкината любов“]Литeратурен фронт18.07.195729
Султанов, Симеон Новият роман : [Рец. за „Мъртво вълнение“]Литературни новини06.12.196115
Николов, МинкоСъс строг реалистичен рисунък : [Рец. за „Мъртво вълнение“]Септември19622
Наимович, Максим„Мъртво вълнение“ : [Рецензия]Пламък19624
Георгиев, ЛюбенИвайло ПетровРодна реч19624
Зарев, Пантелей„Мъртво вълнение“ : [Рецензия]Литературна мисъл19624
Свиленов, АтанасТърсене на красотата : [Рец. за „Малки илюзии“]Септември196312
Дублев, Дим. Природата връща забравеното : [Рец. за „Малки илюзии“]Литературни новини196365
Бояджиева, Ив. Илюзии и действителност : [За „Малки илюзии“]Пламък19641
Каролев, СтоянДа насърчаваме творческите търсенияЛитeратурна мисъл19651
Огнев, Ж. За повестта „Авария“ и за други нещаЛитeратурен фронт196529
Цветков, ИванНоваторството – най-хубавата традицияЛитeратурна мисъл19651
Добрев, ЧавдарМъките на творчествотоСептември19686
Василев, МихаилОткрития и литературна техника в съвременната повест. Литeратурна мисъл19684
Лазовски, А. Нова повест от Ивайло ПетровЛитeратурен фронт22.02.19689
Близнакова, Кр. Новият успех на Ивайло Петров : [Рец. за „Преди да се родя“]Народна култура22.07.196829
Хаджикосев, СимеонСъвременното творческо светоусещане в последните книги на Ивайло Петров и Йордан РадичковХаджикосев, С. Поезия, проза, критика1971
Попиванов, ИванОбъркани запискиПоглед12.07.197128
Георгиев, ЛюбенЗаявка за книга : [Рец. за „Объркани записки“]Литeратурен фронт14.10.197142
Добрев, ЧавдарЗаписките на писателя : [Рец. за „Объркани записки“] Литeратурен фронт14.10.197142
Спиридонов, АлександърИстината за народната съдба : [Рец. за „Преди да се родя", „И след това“]Литeратурен фронт18.05.197220
Неделчев, Михаил„Новата проза“ на Ивайло ПетровПламък19732
Добрев, ЧавдарСъвременност и проза : [Творчески портрет на] Ивайло ПетровСъвременник19733
Коларов, СтефанДълбочината на художественото прозрение : [За „На чужда земя“]Коларов, Ст. Творци и проблеми : Лит. критика1974
Милева, ЛедаБележки върху една повест на Ивайло Петров : [„Четиринайсет целувки“]Жената днес19741
Зарев, ПантелейПрозата на Ивайло ПетровСептември1976№2
Анчев, ПанкоНовата „изненада“ на Ивайло Петров : [Рец. за „Любов по пладне“]Народно дело (Варна)12.12.1976294
Мутафов, ЕнчоНравственият провинциализъм или превъплъщенията на безхарактерността [в „Любов по пладне“]Септември19774
Ничев, БоянПо свой път : [Рец. за „Любов по пладне“]Пулс15.02.19774
Христов, Й. Все по-дълбоко в нравствената проблематика : [Рец. за „Любов по пладне“]Литeратурен фронт18.08.197733
Сапарев, ОгнянНовите търсения на Ивайло ПетровСапарев, О. Литературни проблеми : [Литературнокрит. очерци]1979
Анчев, ПанкоИвайло Петров – моралистът и художникътЛитeратурен фронт18.10.197942
Пауновски, И. Нашите Адам и Ева : [за „Божи работи“]АБВ03.06.198023
Дачев, Й. „Три срещи“ на Ивайло ПетровДобруджанска трибуна (Добрич)01.08.198190
Балабанов, ИванРоман с ярка обществена физиономия : По повод „Хайка за вълци“ на И. Петров Народна култура09.07.198228
Петков, Л.Уроците на Ивайло ПетровПламък19831
Добрев, ЧавдарПобедите на реализмаСептември19831
Глогински, БогданДарбата да страдаш… : Писателят И. Петров на 60 г.Отечествен фронт18.01.198311533
Зарев, ПантелейФилософ – тълкувател на българското ни битие : Ивайло Петров и неговите творчески търсения в романа „Хайка за вълци“Народна култура21.01.19833
Трифонов, Р.В хайка за голямото и трайното : Ивайло Петров на 60 г. Труд22.01.198319
Панов, АлександърМноголик и единен : Ивайло Петров на 60 г. Пулс08.02.19836
Хаджикосев, СимеонМежду всеопрощаващия смях и спонтанен трагизъмЛитeратурен фронт24.03.198312
Иванчева, И. Ивайло Петров : [Творчески портрет]Родна реч19845
Анчев, ПанкоМежду доброто и злото, между красотата и пророкаАнчев, П. Човекът в словото : Крит. размишления1986
Зарев, ПантелейВторото прочитане : [По повод „Хайка за вълци“]Литeратурен фронт31.07.198631
Попиванов, ИванКритичен патос и непримирима настъпателностРаботническо дело10.10.1986283
Карадочев, ИванОбратният епос на писателя : По повод „Хайка за вълци“ от И. ПетровЛитeратурен фронт11.12.198650
Добрев, ЧавдарНа ръба на времената : По повод „Хайка за вълци“ от И. ПетровЛитeратурен фронт18.12.198651
Без авторПо повод дискусията за романа „Хайка за вълци“Литeратурен фронт25.12.198652
Анчев, ПанкоСтраданието, възмездието и надеждата [в романа „Хайка за вълци“]Пламък19872
Йорданов, АлександърТревогите и прозренията на Ивайло Петров [в романа „Хайка за вълци“]Пламък19876
Величков, ГеоргиЕдинство на личното и общественото [в романа „Хайка за вълци“]Пламък19876
Недков, З. Възможностите на съвременния роман : [ За „Хайка за вълци“]Пламък19874
Велева, Л.Идейният патос и повествователните принципи на „Хайка за вълци“Септември19874
Сугарев, ЕдвинНравствените измерения на битиетоСофия19873
Спиридонов, АлександърРазораните синури : По повод романа на И. Петров „Хайка за вълци“Спиридонов, Ал. От дискусия към дискусия1987
Илиев, СтоянХайка за вълциЛитeратурна мисъл19888
Илиев, СтоянРаздяла с миналотоСъвременник19884
Илиев, СтоянИвайло Петров – личност и съдбаСептември19888
Ковачев, Ат.Диалогични структури в романа „Хайка за вълци“ от Ивайло ПетровЛитературна история198918
Илиев, СтоянИвайло ПетровПламък19895
Карадочев, ИванИвайло ПетровРодна реч19891
Данчев, ПенчоПриветствие с уговоркаДанчев, П. Критика ; Полемика : [Литературнокрит. статии]1989
Балабанов, ИванПовече от писател, повече от читателЛитeратурен фронт27.04.198917
Каменов, Йордан„Хайка за вълци“ от Ивайло ПетровЛитeратурна мисъл19906
Каменова, Е. Безпорядък в порядъкаБиблиосвят19901
Илиев, СтоянГероите на „Хайка за вълци“. Съвременник19901
Анчев, ПанкоДумата на подробностите : [За „Объркани записки“]Литeратурен фронт07.06.199023
Жечев, ТончоБележник на редактораЛетописи19925-6
Радев, Никола.И каза бог: "Вземи, каквото искаш"Български войн19921
Мишев, ГеоргиЕвропеец IVЛитeратурен форум20.05.199220
Жечев, ТончоОправдание нашеЛитeратурен форум20.05.199220
Каменова, ЕмилияИвайло Петров и - сбогом на илюзиитеТракия19934
Ликова, Розалия. "Изкуството търси конфликти" : Ивайло Петров на 70 г. Век 2113.01.19932
Игов, СветлозарПодир бесовските сили на историята и човецитеОтечествен вестник20.01.199314110
Величков, ГеоргиНеюбилейно за юбилярЛитeратурен форум20.01.19933
Илиев, СтоянПрозренията на белетриста : Хуманистът Ивайло Петров и темата за насилиетоДума06.02.199330
Гърдев, БориславБезпристрастно за Ивайло Петров : 75 г. от рождението муПрелом18.02.19986
Недкова, ВеселаВластта и употребите й в романа на Ивайло Петров "Хайка за вълци"Литeратурен форум15.06.199923
Хитов, РуменЧовекът и ВреметоДемокрация30.06.2000173
Кирков, Д.Ивайло Петров - изящен художник и правдив летописецРодна реч20015-6
Генчева, ДесиславаЕдна българска екзистенцияФилософия20015-6
Янев, СимеонПисателят, който запечата съдбовната ни колизия : Ивайло Петров, доайенът на бълг. белетристика, навърши 80 г.Дума22.01.200317
Патрашкова, КристинаКамен Калчев и Андрей Гуляшки скачат срещу "Хайка за вълци" : Писатели скрояват интрига срещу романа на И. Петров24 часа19.08.2003226
Лебедова, РумянаФункция на пародийното в някои текстове на Ивайло ПетровНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"06.02.200441
Гърдев, БориславЛитературен класик : Безпристрастно за Ивайло ПетровЛитературен глас11.2004111
Радев, НиколаДа погледнем в бездните на душата : На 82 г. издъхна големият писател И. ПетровСтандарт news20054410
Ефтимов, ЙорданИвайло Петров (1923 - 2005) : In memoriamЕзик и литература20051-2
Лебедова, РумянаДемитологизиращата функция на пародийното : Наблюдения върху текстове на Ивайло ПетровВезни20054
Лебедова, РумянаДесакрализираните образи на Родното в творчеството на Ивайло ПетровНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"06.02.200544
Патрашкова, КристинаИвайло Петров преодоля ужаса от смъртта си, като я описа24 часа16.04.2005103
Веселинова, ЗорницаНепокорният мълчаливец Ивайло ПетровНовинар16.04.200588
Без авторХайка за човечност и доброта : На 82 г. почина големият бълг. писател Ивайло ПетровДума16.04.2005№88
Ефтимов, Йордан И след това : Почина големият ни писател Ивайло Петров [1923 - 2005]Литературен вестник20.04.200515
Неделчев, МихаилЗа Ивайло Петров [1923 - 2005]Литературен вестник20.04.200515
Янев, СимеонПисателят, който запечата съдбовната ни колизия : [Ивайло Петров 1923-2005]Словото днес 21.04.200515
Константинова, ЕлкаСбогом, Ивайло! Ивайло Петров (19 ян. 1923 - 14 апр. 2005)Култура22.04.200515
Мутафов, ЕнчоОтиде си една епоха : [По повод смъртта на писателя Ивайло Петров]Детонация05.20055
Кунчев, БожидарИвайло Петров: Не мога да се смиря : [По повод смъртта на писателя И. Петров]Детонация05.20055
Пелева, ИннаНевъзможността да простиш : 40 дни без И. ПетровКултура27.05.200520
Кунчев, БожидарХроника на жестоко време : И. ПетровКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Коруджиев, ДимитърС тъга и вина : [3 г. от смъртта на И. Петров]Литeратурен форум20081
Свиленов, АтанасПроговорилият мълчаливец : [3 г. от смъртта на И. Петров]Литeратурен форум20081
Стоичкова, НоемиПо следите на "шайката" за "Хайка"-та. 1986Литературата20096
Алексиева, ЕмилияЛъжата, без която не можемЛитeратурна мисъл20141
Пелева, ИннаИвайло Петров - между бягството и завръщанетоЛитeратурна мисъл20141
Горчева, МаяПрозата на Ивайло Петров и "опитомяването на плебса"Литeратурна мисъл2014№1
Кузмова-Зографова, КатяИвайло Петров - писателят като художникЛитeратурна мисъл20141
Чернокожева, РосицаПодслушано от живота : Към психоаналитичния прочит на "Преди да се родя и след това"Литeратурна мисъл20141
Чернокожев, Вихрен"Присъда смърт" на Ивайло Петров или защо отсъства българският политически романЛитeратурна мисъл20141
Лебедова, РумянаЛитературните дебати около романа "Хайка за вълци" от Ивайло ПетровИзвестия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"201710