Иван Ланджев

Кратка информация
Име Иван Лука Ланджев
Роден
гр. Сливен

Книги от Иван Ланджев

ЗаглавиеЖанровеГодина
По вина на Боби Фишерпоезия2010
Ние според мансардатастихотворения2014
Наративни стратегии у късния Лев Толстой : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование: Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност: Руска литература на ХІХ векдисертации2015
Поетика на себенадмогването : наративни стратегии у късния Лев Толстойизследвания2016
Ние според мансардата = Wir Mansardenmenschen стихотворения2017
Ти, непрестанна новинастихотворения2018