Иван Христов (1978)

Литературовед, специалист по нова българска литература, главен асистент в Института за литература при БАН, литературен критик и поет. През 2009 защитава докторска дисертация на тема „Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното“. Автор на изследването със същото заглавие (2009) и на стихосбирките „Сбогом, деветнайсeти век“ (2001), „Бдин“ (2004), „Американски поеми“ (2013) и „Любовен речник“ (2018). Стиховете му са превеждани на много езици; носител е на множество награди за поезия.