Константин Константинов

Константин Константинов.; Дата: 1940; Държател: Национала библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Константин Илиев Константинов
Роден
гр. Сливен
Починал
гр. София