Мариета Иванова-Гиргинова (1963)

Литературовед, специалист по история на новата българска литература, доцент в Института за литература. През 1996 защитава дисертация на тема тема „Жанрова специфика на българската драма между двете световни войни“. Научните ѝ интереси са в областта на класическата и модерната българска драма, сецесиона, символизма и авангарда, литературната и театралната периодика. Автор е на книгите „Лабиринтът на драмата. Трансформации на Аза в българската драматургия на ХХ век“ ( 2002) и „Блянове по модерна драма. Драматическият проект на Петко Тодоров“ (2010). Преподавател по български език и литература в Санктпетербургския държавен университет (2003–2007) и Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ (2012–2016).