Мила Тронкова (1979)

Библиотекар в Института за литература (от 2011). През 2008 завършва специалност „Библиотечно-информационни науки“, степен бакалавър, в Държавния библиотекарски институт/СВУБИТ. Работата ѝ е насочена към обработка на данни във и от електронни и традиционни каталози, изготвяне на библиографии, обслужване на читатели и др.