Мила Тронкова (1979)

Библиотекар в Института за литература (от 2011). През 2008 завършва специалност „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, степен бакалавър, в СУ Св. „Климент Охридски“. Работата ѝ е насочена към обработка на данни във и от електронни и традиционни каталози, изготвяне на библиографии, обслужване на читатели и др. Участва в редица научно-изследователски проекти на Института за литература.