Михалаки Георгиев

Георгиев, Михалаки (Михалаки Георгиев Лозанов) (Видин, 11.08.1852 – София, 14.02.1916). Учи в родния си град, през есента на 1869 със застъпничеството на Драган Цанков заминава за Табор, Чехия, където завършва IV клас на реалната гимназия и изкарва двугодишен курс в известното Таборско индустриално-земеделско училище (1872–1874). След дипломирането си преподава природонаучни дисциплини в четирикласното училище във Видин (1874–1878). Първата му публикация е тематично свързана със специалността му – агрономство: „За храната на растенията“ (сп. „Право“, 1873). Сътрудничи и на сп. „Читалище“. Непосредствено след Освобождението Георгиев е назначен от видинския губернатор Сергей Тухолка за управител на Видинската митница, а впоследствие става ревизор в Митническия отдел при Министерството на финансите. В периода 1880–1884 той се връща към учителстването; преподава една година в Ломската държавна реална гимназия зоология, ботаника, физика, химия; изпълнява за кратко длъжността директор, а през последните си две учителски години е първостепенен учител в Софийската мъжка гимназия. През 1884 става началник на Земеделческо-търговското отделение при Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията, а през 1892 – директор на първото българско Земеделческо и промишлено изложение в Пловдив (предшественик на днешния Международен панаир в Пловдив). На 16 август 1894 Георгиев встъпва в изпълнение на длъжността секретар при Княжеското агенство във Виена, където остава до края на 1896. С указ от 14 ноември 1896 е назначен на поста княжески дипломатически агент в Белград.

След падането на режима на Константин Стоилов на 18 януари 1899, Георгиев, заедно с още няколко политически лица, бива отзован. Насочва се към журналистическа и издателска дейност, която вече му е позната, тъй като още през 1884 създава в. „Домакин. Лист за земеделието, индустрията и търговията“. В периода 1906–1908 основава и редактира в. „Балканска трибуна“ – ежедневник, неофициален орган на т.нар. Опозиционен блок, който води борба против „личния режим“ на стамболовистките правителства на Д. Петков и д-р Грудев. В рубриката „На припек и на сенка“ писателят публикува редица хуморески, сатири, стихотворения и фейлетони, сред които: „Нова песен на стар глас“ (№ 1, 1906), „Какво дума дядо Лало от село Кършни-вир: Фейлетон“ (№ 2, 3, 7, 1906), „Фейзула ходжа ефенди: Фейлетон“ (№ 2,1906), „Каква „промяна“ иска народът? Статия“ (№ 361, 1906), „Последна молба на българския данъкоплатец. Стихотворение“ (№ 40, 1907), „Прахът на един тиранин. Стихотворение“ (№ 42, 1907), „Кой пие и кой плаща. Злободневка в стихове“ (№ 44, 1907), „Кой е недозрял, народът или водителите му? Статия“ (№ 375, 1907), „Властоносци, четете историята! Статия“ (№ 378, 1908), „Държавна дисциплина“ или „дисциплинарни държавници“. Статия“ (№ 397, 1908). Ежедневникът често е конфискуван от полицията, против редакторите се повеждат съдебни дела за обида на монарха. Повикан на разпит по едно от многобройните дела срещу печата, Георгиев отказва да внесе гаранция за неотклонение и е отведен в Черната джамия (тогавашния централен затвор).

В последните години от живота си е председател на Дружеството на столичните журналисти и Дружеството на българските писатели и публицисти, чиито делегации предвожда на X Всеславянски събор в Белград (1911) и на XI Славянски журналистически конгрес в Прага (1912). Член е на Физико-медицинското общество в София в резултат на четената от него публична лекция за ембриологическите органи на рибата (1880), от 1884 е редовен член на Българското книжовно дружество, а през 1885 е избран за дописен член на Сръбското земеделско дружество в България.

В софийския дом на Георгиев от средата на 80-те години често се събират интелектуалци и хора на перото: Иван Вазов, Христо Белчев, Иван Шишманов (бивш негов ученик от Видин, 1876), д-р Кръстьо Кръстев (също негов бивш ученик – от Софийската мъжка гимназия), Атанас Илиев, проф. Беньо Цонев, Тодор Влайков. Това е първият литературен кръг в България, оформил се след Освобождението. Той предхожда литературния кръг „Мисъл“ с няколко години.

Георгиев печата първия си разказ – „Кървавото примирие: епизод от Сръбско-българската война“ (1890), в сп. „Денница“. Следващите му произведения са публикувани на страниците на списанията „Мисъл“, „Български преглед“, „Летописи“, „Ученическа беседа“, „Младина“, „Илюстрация Светлина“, „Художествена култура“, „Виделина“, „Трудолюбие“ и във вестниците „Реч“, „Вечерна поща“, „Родина“, „Църковен вестник“.

Михалаки Георгиев е един от авторите на 90-те години на XIX в., заедно с Ив. Вазов, Т. Влайков и А. Страшимиров, чиито творби оформят жанровия модел на българския разказ. Характерно за времето, те често са маркирани от допълнително уточняване: „драска“, „скица“, „хумореска“, „черти из нашия съвременен живот“, „хумореска из нашия съвременен живот“, „разказ из нашия селски живот“, „спомени от турско време“, „разказ из народния живот“ и т.н. Част от разказите и повестите на писателя („С тебешир и с въглен“, „Кочо Кюскията“, „Разкумил кума си!“, „Неразбория“, „От късмета е всичко на тоя свет“, „Имане“, „Три срещи“, „Лъжовна клетва“, „От зло на по-зло“) са с подчертана социално-критическа насоченост. Тематично те се вписват в типичните следосвобожденски сюжети: разочарование от реалността, опозицията „преди – сега“, съвременността като крах на доосвобожденските идеали, или както авторът лаконично обобщава в разказа „Три срещи“: „Рози садихме, а само тръни поникнаха!“. Други разкази на М. Георгиев (подобно някои на Т. Влайков) се обръщат към миналото, идеализирайки го като свят на патриархални ценности, далеч от хаоса на настоящето („Рада“, „Тошо“, „Молла Мутиш бег“, „Тахир беговица“). Съществена роля играе езикът – като маркер на изгубения код на разбирането, но и като богатство, пластика, изпъстрен със северозападни диалектизми (предимно от родния му край) и турцизми.

Приживе Михалаки Георгиев не издава книга със съчиненията си. Едва към 1911 той започва да планира издаване на 1 или 2 илюстровани тома. За тях са били подготвяни скици, но заболяване и политически събития възпрепятстват начинанието. Една година след смъртта му редакцията на „Походна войнишка библиотека“ издава като пореден № 23 книжка, съдържаща три от най-известните му творби: „Рада“, „Молла Мутиш бег“ и „Бай Митар пророкът“. След края на Първата световна война Г. Д. Юруков публикува два тома съчинения на Михалаки Георгиев, в които влизат седемнайсет разказа и хуморески, подбрани и подредени от Борис и Александър Георгиеви (синове на писателя). Предговор към първия том пише Иван Вазов.

Носител е на множество отличия, сред които: ордени Св. Александър, V, IV и III степен, орден Желязната корона, III степен; Народен орден за гражданска заслуга, IV степен; различни медали и кръстове.

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Михалаки Георгиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Билките в народната ни медицинаизследвания1883
Положението на филоксерната зараза в гр. Видин и мерките, които се препоръчват за ограничение на заразатаизследвания1884
Отчет върху Всеобщото земско унгарско изложение в Будапеща през 1885 г. : Рапорт до г. М-ра на финанситерапорти1885
Рапорт от Началника на Отделението за земледелието и търговията при Министерството на финансите Михалаки Георгиев [отностно производството и износа на бълг. вина] до г-на М-ра на финанситерапорти1885
Сведения по икономическото състояние на Българиясведения1888
Статистически сведения за земледелческата производителност на България при надвечерието на I-то Българско земледелско-промишлено изложениесведения1892
Така се лъже човек! : Хуморескахуморески1899
Три срещи : Спомени от миналотоспомени1899
От късмет е всичко на тоя свят : Разказ из съвр. животразкази1904
Бирникът дошел! : Комедия в 3 д. и 1 сцена / Повест, пиесирана от Михалаки Георгиевкомедии1905
Тахирбеговица : Драмат. опера в 3 д. : Из живота в България през време на робството / Текст Михалаки Георгиев. Музика Дим. х. Георгиевопери1910
Неразбория : Хуморескахуморески1917
Три разказаразкази1917
Съчинения : Т. 1–2 / С предг. от Иван Вазов : Т. 1 Разкази и хуморескиразкази, хуморески1919
Съчинения : Т. 1–2 / С предг. от Иван Вазов : Т. 2 Разкази и хуморескиразкази, хуморески1921
Из „Бирника дошел“ : Дълбоко трогателна соц. драма : 1 д. и 1 сценадрами1924
Избрани разкази : Т. 1–3 / Под. ред. на Ал. Филипов, П. Динековразкази1937 (1937–1938)
Избрани разкази : Т. 1–2 / Под. ред. на Ал. Филиповразкази1942
Шарен святпроза 1942
Избрани разкази : Т. 1. Под ред. на Ал. Филипов. – 3. изд. разкази1946
Избрани разкази / Ред. и предг. на Цветан Минковразкази1952
Съчинения : В 2 т. / Под ред. на Симеон Султанов, Иван Сестримски, В. М. Георгиев. С предг. от Петър Пондев1961
Разкази / Под ред. на Георги Караславовразкази1973
Меракът на чичо Денчо : Избрани творбипроза 1980 (2003)

Книги за Михалаки Георгиев

АвторЗаглавиеГодина
Георгиев, Б. М. Михалаки Георгиев : Биогр. бел. и спомени1960
сб.Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски в спомените на съвременниците си / Под ред. на Димо Минев и др. 1964
Русев, П. Н. Михалаки Георгиев : Лит.-крит. очерк1965
Василев, М. Михалаки Георгиев : Лит.-крит. очерк1976
сб.Литературен архив : Т. 1–8 : Т. 8: Михалаки Георгиев / Встъп. статия, публикация и комент. Весела Михайлова Малеева ; Отг. ред. Соня Баева1981
Димитрова, С. Михалаки Георгиев : Био-библиография / Библиогр. ред. Цецка Михайлова2001

Статии за Михалаки Георгиев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Х. Ц. [Борина Христо]Мих. Георгиев „Тахир-беговица“ : [За либретото]Българска сбирка191010
Михалаки Георгиев По случай представянето в Нар. театър на новата българска оперетка „Тахир-беговица“Художествена култура191115-16
Берсенев, А. [Стоянович, Георги]„Тахир-беговица“ : Критически етюдСъвременна илюстрация19159
Без авторМихалаки ГеоргиевЗаря1916612
Георгиев, ИванИзкуството да се живееЦърковен вестник19209
Зографов, Д. С. Разказите и хумореските на Мих. Георгиев : [Рецензия]Слънце19216-8
Дичев, П. Михалаки ГеоргиевЗора19261996
Без авторМихалаки ГеоргиевНапред192618
Божинов, АлександърХумора на здравото и хумора на болното времеСлово07.07.19261222
Пашев, Б. Из очерците : „Селото в литературата ни“Сеяч19292-3
Филипов, АлександърМихалаки ГеоргиевБългарски писатели. Т. 4. 1929
Бабев, ДимитърМихалаки ГеоргиевЛистопад19319-10
Бадев, ДимитърМихалаки Георгиев – една забравена петнадесет годишнина : 14.II.1916Народна правда193111
Куев, КуйоБележки по езика на Мих. ГеоргиевРодна реч19352
Чилингиров, СтилиянМихалаки ГеоргиевБългарска мисъл19364
Божков, Стойко„Избрани разкази“ : [Рецензия]Вестник на жената1937712
Николов, Малчо„Избрани разкази“ : [Рецензия]Златорог19378
Тодоров, АнгелЛитературно наследствоЮжна зора (Пловдив)19374
Андреев, Симеон„Избрани разкази“Просвета19375
Бучков, ЛюбомирПисател и общественик [Михалаки Георгиев] Час08.12.193715
Данаилов, Сл.Михалаки Георгиев. Избрани разкази. Т. 1 и 2.Просветно единство19384
Динеков, Петър„Избрани разкази“ : [Рецензия]Отец Паисий19383
Николов, МалчоМихалаки Георгиев : 1854-1916Българска реч19386
Стоянов, М. Михалаки Георгиев – „Избрани разкази“. Т. 1.Литературен глас27.04.1938392
Минков, ЦветанМихалаки Георгиев : Меракът на чичо ДенчоМинков, Цв. Из българската поезия : Разбори и теми. Ч. 2. 1939
Бабев, ДимитърМихалаки ГеоргиевРодна реч19404-5
Белев, КръстьоМихалаки ГеоргиевБелев, Кр. Антология на новата българска литература. Кн. 2. 1940
Бончев, Б. Михалаки ГеоргиевЛитературен праг19408
Динеков, ПетърМихалаки Георгиев : По случай 25 г. от смъртта муПросвета19407
И. Б. [Йордан Бадев]Извори на здрав и бодър смях : Михалаки ГеоргиевЗора19416543
Здравелин, ПеткоТворчеството на Михалаки ГеоргиевСветлоструй194114
Пенев, ПенчоМихалаки ГеоргиевДъга1941411
Арнаудов, МихаилЕдин незабравим поет на българското селоЛитературен глас21.05.1941516
Бучков, ЛюбомирБитът в прозата на Михалаки ГеоргиевЛитературен глас21.05.1941516
Каракостов, СтефанИван Вазов и М. ГеоргиевЛитературен глас21.05.1941516
Без авторПисател и народникЛитературен глас21.05.1941516
Динеков, ПетърРазказите на Михалаки ГеоргиевДинеков, П. Литературни легенди1942
Загоров, Н. Моралът на приказкитеДневник194312991
Ненов-Бдинец, АсенМихалаки Георгиев и Т. Г. ВлайковЗаря19436666
Минков, ЦветанМихалаки ГеоргиевМинков, Цв. Очерки по българска литература1946
Руж, ИванУрокът на старите майсториВедрина194630
Х.Михалаки ГеоргиевЧиталище19461
Кацкова, ЛилияМихалаки Георгиев : 11.VII.1854 – 14.II.1916Литературен фронт16.02.194624
Георгиев, Б. Михалаки Георгиев като стопановедРадикал19482
Пенев, Крум94 години от рождението на Михалаки Георгиев : 1854-1916-1948 Народ19481174
Без автор100-годишнината от рождението на Михалаки ГеоргиевОтечествен фронт19522570
Сестримски Иван. Относно рождената дата на Михалаки ГеоргиевИзвестия на Института за литература1952
Минков, ЦветанМихалаки Георгиев : 100 г. от рождението на писателяЛитературен фронт18.12.195251
Минков, ЦветанМихалаки Георгиев : [По случай 100 г. от рождението му]Отечествен фронт19543093
Попвасилев, СтефанМихалаки ГеоргиевПопвасилев, Ст. Строители на родната реч : Очерци върху езика и стила на наши писатели. Т. 1.1954
Цонев, Йордан и др.Михалаки ГеоргиевЦонев, Й., Ив. Сестримски. Класици на българската художествена литература : Материали за курсове и семинари за библиотекари1954
Сестримски, ИванМихалаки ГеоргиевНародна младеж29.06.1955154
Константинов, ГеоргиМихалаки ГеоргиевКонстантинов, Г. Писатели реалисти : [Литературнокрит. очерци]. Кн. 11956
Константинов, ГеоргиМихалаки ГеоргиевСептември19567
Сестримски, ИванНеизвестен разказ на Михалаки ГеоргиевСептември19597
Пондев, ПетърДо извора на мъдростта ми живата реч на народаЛитературна мисъл19613
Недялков, ХристоМихалаки Георгиев като поет – сатирикСептември19642
Константинов, ГеоргиМихалаки ГеоргиевКонстантинов, Г. Писатели – реалисти от Друмев до наши дни : Избрани очерци1965
Русев, ПеньоХуморът на Михалаки ГеоргиевЕзик и литература19652
Константинов, ГеоргиВойна против сиромашията : М. Георгиев – 50 г. от смъртта муЛитературен фронт24.02.19669
Аврамов, ВеселинМихалаки ГеоргиевРодна реч19685
Авджиев, ЖельоМихалаки Георгиев Авджиев, Ж. Българската литература след Освобождението : Студии и очерци1970
Елефтеров, СтефанМихалаки ГеоргиевСептември19728
Константинова, Елка Неподправена народна мъдрост : 120 г. от раждението на М. ГеоргиевПламък197220
Първанова, АнастасияОригинален, правдив – като народа мъдър...Родна реч19731
Панова, МагдаСоциалнопсихологически аспекти на отношението към земята : Според произведенията на Т. Г. Влайков, М. Георгиев, К. Петканов, А. Страшимиров и Елин ПелинСоциологически проблеми19765
Ничев, ДраганЛитературните спорове нямат давност : М. Георгиев и Л. ЛазаревичНичев, Др. Профили и етюди1977
Пондев, ПетърМихалаки ГеоргиевПондев, П. Българска художествена проза : [Литературнокрит. очерци]1977
Кръстев, КръстьоВ царството на легионите : „С тебешир и въглен“Кръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, Кръстьо М. Георгиев и Веселин Кръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кирова, ЛилияОчарователен хумор и жив реализъмСептемри19828
Стаматов, ЛюбомирЕдин от откривателите на българското село : 130 г. от рождението на М. ГеоргиевЛитературен фронт30.09.198239
Василев, МихаилМихалаки ГеоргиевВасилев, М. Традиции и съвременност : Избрано1985
Василев, МихаилМихалаки Георгиев – пророкът Родна реч19859
Георгиев, ЛюбенМихалаки Георгиев – един от най-българските писатели в литературата ниСептември19866
Георгиев, ЛюбенКато рисунки от натура : В света на Михалаки-Георгиевите страдалци и правдотърсачиЛитературна мисъл19876
Радев, РадославВ търсене на темата : „Тема“ на К. Величков и „Под яворовото дърво“ на М. ГеоргиевЕзик и литература19873
Георгиев, ЛюбенРеализъм, критичност, народност : Проблемът на народ и държава в творчеството на М. ГеоргиевЛитературна традиция и съвременност : В памет на Георги Цанев : [Сб. изследвания и статии]1991
Бакрачева, АлбенаБлизост в отличията : Особености на повествованието у М. Георгиев и О. ГолдсмитЕзик и литература19922
Папазян, КиркорНеудобният : Първият директор на Първото изложение Пловдив'1892 [М. Георгиев]Глас30.07.1992177-178
Бошнаков, ДимитърИма ли кандидати за диригентската палка : 140 г. от рождението на М. ГеоргиевЗемеделско знаме11.08.1992154
Савов, СавчоМихалаки Георгиев : 140 г. от рождението на писателяРодна реч19947-8
Козлуджов, Запрян"Дума - дума изкарва" : Наративното моделиране на патриархалния свят в прозата на М. Георгиев и Т. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. Т. 351997
Стаматов, ЛюбомирЗабравеният реалист : За творчеството на М. ГеоргиевСловото днес23.02.20067