сп. Наша мисъл

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНаша мисъл
Начална дата11.1931 г.
Крайна дата01.01.1932 г.
Мястогр. София

Полумесечно обществено литературно списание. Ред. Младен Исаев. София, п-ца Нова литература. 8о. Ц. 5 лв., год. аб. 80 лв. 3500 тир.

Год. І; 1931–1932; излезли от печат 3 кн.

Фактически редактор е Г. Бакалов. Отг. ред. Мл. Исаев.

Легално теоретическо списание на БКП. Съдържа статии по идеологически, политически и синдикални въпроси, белетристика, външен и вътрешен преглед и хроника. И трите книжки са конфискувани.

Свързани личности