Нина Иванова (1957)

Преподавател по български език и литература в СОУ „Акад. Емилиян Станев“, София (1981–1986), инспектор в Проблемната група по образованието (1987–1989), редактор във в. „Еврейски вести“ (1989), сътрудник в КЦИИТ към БАН (1989–1991), редактор в издателство „Евразия“ (1991–1992) , в издателство „Дамян Яков“ (1992–2006) и в отдел „Печатни издания“ на Българската народна банка (от 2006). Автор на студии и статии в т. 1–3 от поредицата „Периодика и литература“ и на статии и рецензии в сп. „Литературна история“, „Апропо“, „Български език и литература“, „Егоист“, в. „Култура“. Съставител на сборниците „Коледна звезда“ (награда „Бронзов лъв“ на Асоциация „Българска книга“ за 2001 г.) и „Пролетни тайнства“ (2001).