Росица Чернокожева (1952)

Литературовед, специалист по история на новата българска литература и по-специално по история на литературата за деца в Института за литература. През 2017 защитава дисертация на тема „Българската литература за деца. Психоаналитични прочити“. Автор е на книгата „Павел не е сам в света“ (2002); съставител е на „Драги ми Смехурко... Антология на хумор за деца. Т. 1“ (2002; 2012); заедно с Вихрен Чернокожев е съставител на „Антология на българския смях“ (1995), „Българска литературна критика. Т. 1“ (2000) и др.