Румен Леонидов

Кратка информация
Име Румен Александров Леонидов
Роден
гр. София