Румен Денев

Кратка информация
Име Румен Денев Димитров
Познат катоРумен Денев
Роден
гр. Казанлък