Румен Шивачев (1958)

Литературовед, специалист по нова българска литература в Института за литература. През 2016 защитава дисертация на тема „Бай Ганьо – мит и образ“. Съставител на книгите „Другият доктор Кръстев. Дневници, писма и статии“ (2003), „Алеко Константинов – вечният съвременник“ (2006, в екип), „Доктор Кръстев в писмата си“ (2007), „Доктор Кръстьо Кръстев. Избрани съчинения. Том трети“ (2007, в екип), „Неизвестни писма на Боян Пенев до Спиридон Казанджиев“ (2008), „Енциклопедия: герои на световната литература“ (2008, в екип). Автор на монографията „Суб-литературният мит „Бай Ганьо“ (2016).