Светослав Камбуров-Фурен

Светослав Камбуров-Фурен.; Дата: 1936; Държател: Национала библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Светослав Димитров Камбуров
ПсевдонимСветослав Камбуров-Фурен
Роден
гр. Лясковец
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Светослав Камбуров-Фурен

ЗаглавиеЖанровеГодина
Пролетенъ вихър : Дневникъ на забравени дни1914
Пролетен вятър1914
Златната ябълка : Приказка-драма в 4 карт.драми, приказки1916
Златка, златно момиче : Приказка за деца в 5 д. приказки1926 (1941)
Чумави : Камзамалови : Драма-поверие в 5 д. драми1927
Магията : Драма в 5 д. драми1928
Жар-птица : Приказна драма в 4 д. драми1929
Жертвеникът на свободата : Трагедия на бълг. дух в 5 д. - 8 карт. трагедии1929
Проклятието на живота : Без Pantalone : Comedia dell arte в ... актакомедии1929
Фокусникът : Маг. огледало : Парадокс в 1 актпарадокси1930 (1938)
Малките майки : Дет. сцена в 1 карт. 1931
Ралица : Еньовски прокоби : В 5 д. и поверие ; Зидари чешма градили : Нар. песен1931
„Не убий“ : Правда Божия : Драма за народа в 3 д. драми1932 (1940)
Животът и смъртта на Джек Лондон : С оглед към творчеството му по автент. данни от произведeнията и жена му Чармиян Лондон1936
Ръжен хляб : Сборниче от пиеси за деца и юношипиеси1939
Бунтовникът поет Бачо Киро : Ист. трагедия в 5 д. и епилогтрагедии1940
Овчарова жалба : Битова идилия в 5 д. идилии1940
Педя човек-лакът брада : Пиеса за деца и юноши в 4 д. пиеси1940
Орфей Богоборецът : Траг. поема в 5 д. поеми, трагедии1941