Северина Георгиева (1987)

Библиотекар в Института за литература (от 2011). Завършва специалност „Библиотекознание и библиография“ през 2010 в Държавния библиотекарски институт/СВУБИТ. През 2012 защитава магистърска теза по специалността „Административни информационни технологии и комуникации“ и става главен библиотекар на Библиотеката на Института за литература. През 2016 защитава магистърска теза и по специалността „Мениджмънт на документи и архиви“. Работата ѝ е насочена към обработка на данни във и от електронни и традиционни каталози, изготвяне на библиографии и др.