в. Старт

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСтарт
Начална дата08.06.1971 г.
Крайна дата20.10.1996 г.
Мястогр. София

Спортен седмичен вестник. Издание на Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт. Редакционен съвет. Ред. Недялко Донски. София.

Год. І – ХХVІ; 1971 – 1996; излезли от печат 1456 бр.

Свързани личности