Стоян Загорчинов

Загорчинов, Стоян Павлов (Пловдив, 3.12.1889 – София, 31.01.1969). Завършва гимназия в София (1908). Следва история в Софийския университет (1908–1910), история на философията и филология в Женева и Нюшател, Швейцария (1910–1912). Завършва история и френска филология в Софийския университет (1915). Участва във войните (1912–1918). Работи като банков чиновник във Варна (1918–1919), като преподавател по история във Варненското военноморско училище (1920–1925) и по френски език във Военното училище в София (1925–1949).

Първата публикация на Загорчинов е разказът „Чаталджанският часовой“ (в. „България“, 1912, бр. 114). Сътрудничи на списанията „Съвременна мисъл“, „Българска мисъл“, „Хиперион“, „Съдба“, „Изкуство и критика“, на в. „Балкански преглед“ и др. Участва в редактирането на в. „Литературен фронт“ и сп. „Септември“.

Творчеството му е етапно в развитието на българската историческа проза в жанровете на модерната психологическа повест и романа. Загорчинов изследва Българското средновековие в неговите социално-политически, религиозно-идеологически и нравствено-естетически параметри, като съчетава синтетичния подход на художника новатор и учения реставратор.

Първата му историческа повест – „Легенда за света София“ (1926), прави впечатление с оригиналното съчетаване на исторически събития и фикционални образи. Построена върху легендата за византийска принцеса, погребана в основите на църквата „Св. София“, тя интерпретира по модерен начин легендарно-митологичното и трансформира средновековната житийната схема за светостта. Творбата съвместява историческо, фикционално и религиозно-митологическо. Историческото повествование реконструира средновековната епоха от VI в. в нейните религиозни и социални форми, като акцентира върху психологическите и нравствени измерения на основната средновековна опозиция: телесно–духовно, езичество–християнство.

Историческият роман в три части „Ден последен – ден Господен“ (1931–1934) е програмен за развитието на социално-епичния роман в българската литература. В него пулсира динамиката на едно преходно време в цялата му пъстрота и пълнокръвие на социалните движения и идеи, с духа, езика и културата на народностния ренесанс. Като традиция и като художествена структура творбата е свързана с фолклора и приказните повествователни модели, със средновековното изобразително изкуство. Отличава се с оригинална поетика – двуизмерността и декоративната стилизация на старото византийско изкуство са снети в повествователната архитектоника; средновековният речеви етикет характеризира дългите диалози, в които се смесват народно-разговорната реч и високата стилова традиция на старата българска литература; героите са конструирани по модела на юнашкия епос.

Следващите текстове на писателя са свързани с продължаващия му интерес към събития от Зрялото средновековие в България, в основата на които стои фигурата на ренесансовия майстор художник. Сценичната игра „Ръка Илиева“ (1943), романът „Празник в Бояна“, издаден през 1950 и преработен през 1966, и есето „Боянският майстор“ (1948) са своеобразен триптих, в центъра на който е фигурата на безименния автор на Боянската стенопис. В тях през различни жанрови призми авторът пресъздава уникалната творческа личност на ренесансовия художник, отхвърлил средновековния канон в изкуството и изрисувал образите на българския цар Калоян и севастократорката Десислава в стила на реформаторското ренесансово изкуство много преди то да бъде създадено като естетика и философия на образите в Европа. Интересен е наративният модел на романа „Празник в Бояна“, синтезиращ художественото повествование с проникновени естетически беседи върху стенописите в Боянската църква, като авторът използва „потока на съзнанието“ за по-пълна характеристика на творческата и социалната реализация на личността. Езикът и обстановката са стилизирани в духа на историческото време.

С романа „Ивайло“ (1963) Загорчинов продължава темата за властта и морала в историята, за сложните пътища на историческия прогрес, като чрез образа на известния селски вожд Ивайло разкрива психологията и историческата динамика на народните движения през Българското средновековие.

Характерна особеност на Загорчиновата проза е интертекстуалната обвързаност на творбите му със статиите на изкуствоведа и археолог Никола Мавродинов върху средновековната история и изкуство, автоцитатността и културните алюзии, с които са наситени текстове му.

Загорчинов публикува и едноактната драматическата игра „Последната сълза на Дон Жуан“ (1938), която под формата на забавна и стилизирана маскарадна игра демаскира мита за севилския прелъстител. През 50-те и 60-те години създава няколко пиеси – „Байрактарят“ (1950), „Майка“ (1964), „Горски пътник“ (1965), „Любов и подвиг“ (1965); „Пленникът от Мундрага“ (1965), в които разработва любимите си исторически теми и продължава етико-философските си размишления върху значими образи и събития от националната история.

Автор е на статии, есеистични очерци и портрети, събрани в сборника „Бразди“ (1956). През 1966 излиза мемоарната му книга „Един живот в сянка“ (1966), която хвърля светлина върху творческата лаборатория и естетико-философски концепции на писателя за динамиката на историята и клопката на митовете, заложени в нея.

Носител е на званието Заслужил деятел на културата (1966).

Произведения на Загорчинов са преведени на рус., словаш., срб., фр., хърв. езици.

Псевд.: Ян Загор

 

Мариета Иванова-Гиргинова

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Книги от Стоян Загорчинов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Легенда за света София : Повестповести1926 (1940, 1947, 1968, 1980, 1981)
Ден последен - ден Господен : Истор. роман от ХIV столетие : Д. 1-3романи1931 (1943, 2003)
Първата сълза на Дон Жуан : Едноактна играигри1938
Legende de Sainte Sophie : Romanромани1938
Ръка Илиева : Сценична игра в 4 д. игри1943
Ден последен : Истор. роман от XIV столетиеромани1949 (1960, 1974, 1979)
Празник в Бояна : Романромани1950 (1966, 1968, 1980, 1981)
Бразди : Очерци, портрети, статииочерци, портрети, статии1956
Ивайло : [Истор.] романромани1962 (1964, 1966, 1972, 1978)
Един живот в сянка : Книга на спомениспомени1966
Избрани произведения : В 4 т. : Т. 1 - 41968 (1981, 1981-1982)
Le dernier jour : Romanромани1972
Легенда о святой Софии : Повестьповести1979
Празник в Бояна : Романромани1980 (1987, 2006)
День последний : Истор. роман о XIV столетииромани1982 (1989)

Книги за Стоян Загорчинов

АвторЗаглавиеГодина
Станишева, Е. Стоян Загорчинов : Лит.-крит. очерк1967
Георгиева, О. Стоян Загорчинов в развитието на българската историческа белетристика : [Дисертация]1997
Георгиева-Николова, Р. „Легенда за Света София“ от Стоян Загорчинов - диалог на жанрообразуващите стратегии. : [Дисертация]1998

Статии за Стоян Загорчинов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Йоцов, Борис„Легенда за св. София“Златорог19268
Иванов, Вичо„Легенда за св. София“Народ1926121
Тенев, Д.За една нова книга : „Легенда за св. София“ от Ст. ЗагорчиновНарод1926128
Белоземски, Николай„Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Изток192636
Габе, П.Хубава книга : „Легенда за света София“ от Ст. ЗагорчиновСвят192644
Константинов, Георги„Легенда за света София“ : ПовестРадикал1926148
Ставрев, В.„Легенда за света София“ : [Рецензия]Обществена мисъл19269-10
Без авторБългарски роман на френски : [„Легенда за света София“]Днес1931421
Динеков, Петър„Ден последен, ден господен“ : Роман в три дяла от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Литературен глас1932160
Константинов, Георги„Ден последен, ден господен“ : [Рецензия]Съвременник193224
Ив. П. [Иван Богданов]„Ден последен, ден господен“ : [Рецензия]Листопад19329-10
Филипов, АлександърДен последен – ден господен : [Рецензия]Златорог19325-6
Константинов, ГеоргиНова българска белетристика : [„Легенда за света София“ „Ден последен, ден господен“]Константинов, Г. Българската литература след войната : [Ч.] 1.1933
Цанев, Георги„Ден последен, ден господен“ : Исторически роман : [Рецензия]Л.И.К.19347
Русев, Р.„Ден последен, ден господен“ от Стоян ЗагорчиновБългарска мисъл19355
Николов, АлександърФилософски елементи в романите на Стоян ЗагорчиновИзкуство и критика19375
Дончев, Н.Legende de Sainte Sophie : Роман : [Рецензия] / Прев. от бълг. П. УвалиевПросвета19396
Божков, Стойко„Легенда за света София“: [Рецензия]Вестник на жената1940820
Бадев, ЙорданРоманизирана история: [Рецензия]Народна отбрана19401998
Константинов, Георги„Легенда за света София“ : Повест от Ст. Загорчинов : [Рецензия]Днес194026
Х.„Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Дъга1940357
Бабев, Димитър„Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Мир194112153
Божков, Ст.„Легенда за света София“ : Повест от Ст. Загорчинов : [Рецензия]Българска мисъл19434
Бадев, Йордан„Ръка Илиева“, драма от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Зора19437287
Банев, Банчо„Ръка Илиева“ : [Рецензия]Родна стряха19434
Васев, Сл.Новата българска пиеса („Ръка Илиева“)Дъга1943556
Константинов, Георги„Ръка Илиева“, драма : [Рецензия]Бяло и черно194315
Минков, ЦветанРъка ИлиеваБългарски народен театър1943262-263
Нурижан, ЖоржСтоян ЗагорчиновНурижан, Ж. Творци и литература1943
Радоилска, Анка60 пъти „Тартюф“ и 13 пъти „Ръка Илиева“ : [Рецензия]Литературен глас1943612
Рунтов, Ст.Ръка ИлиеваБългарски народен театър1943264-265
Стефанов, В.„Ръка Илиева“, драма от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Заря19436627
Х.Стоян Загорчинов на хърватски : „Легенда за света София“Дъга1943544
Цанев, ГеоргиСтоян Загорчинов. „Ден последен – ден господен“ : [Рецензия]Изкуство и критика19438-9
Данаилов, Сл.„Ръка Илиева“ от Стоян Загорчинов : [Рецензия]Слово04.10.19436362
Минков, ЦветанБуржоазна литература : Реалистически кръг : Ст. Загорчинов : [Очерк]Минков, Цв. Очерки по българска литература1946
Константинов, ГеоргиСтоян Загорчинов : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели1947
Николов, МинкоНашето средновековие в историческия роман на Стоян Загорчинов „Ден последен, ден господен“Балкански преглед19478
Тасо Примо [Атанас Примовски]Стоян ЗагорчиновПримо, Т. Родопа в нашата литература1947
Митев, Й.Социал-икономическата действителност и историческата истина в един исторически романИзкуство19502
Василев, Владимир„Празник в Бояна“, роман от Стоян Загорчинов: [Рецензия]Септември19516
Минков, ЦветанОсвобождението в нашата литератураСептември19583
Нонев, БогомилСтоян Загорчинов – „Бразди“, очерци, портрети и статииСептември19586
Ликова, РозалияТенденции в развитието на антифашисткия роман до девети септемвриЛитературна мисъл19591
Нонев, БогомилМайстор на историческото повествованиеЛитературен фронт26.11.195947
Без авторСтоян Загорчинов : [По случай 70-год. му]Пламък19601
Без авторСтоян Загорчинов на 70 г.Септември19601
Василев, СтефанЕзик и стил на Загорчиновата историческа белетристкаСептември19612
Цанев, ГеоргиСтоян ЗагорчиновЦанев, Г. Критика.1961
Давидов, НешоВ ковачницата на майстораЛитературни новини196363
Жечев, ТончоРоманът през 1962 г. : [Отзив за романа „Ивайло“]Септември19636
Цанев, ГеоргиНякои проблеми на българския исторически роман между двете световни войни : [За „Ден последен“]Списание на БАН19633
Цветков, Л.В овладяване на историческата темаСептември196312
Жечев, ТончоРомани и романисти през двадесетилетието : Кратък прегледРодна реч196410
Зарев, ПантелейПредговорЗагорчинов, Ст. Ивайло1964
Ликова, РозалияСтоян ЗагорчиновБългарски език и литература19646
Ничев, БоянВ света на Стоян ЗагорчиновСептември196412
Дончев, НиколайЕдна италианска оценка : [Бел. за „Ден последен“]Народна култура29.02.19649
Попвасилев, СтефанЕзик и стил на Загорчиновата историческа белетристикаПопвасилев, Ст. Строители на родната реч: Ч. 3.1965
Каранфилов, ЕфремБоянският майстор в творчеството на Стоян ЗагорчиновСептември196612
Каролев, СтоянМисли за историческия романПламък196612
Сапарев, ОгнянПоетичен поглед към миналото : [Рец. за „Един живот в сянка“]Септември196611
Кирова, Л.Пътуване към детството : [Рец. за „Един живот в сянка“]Литературен фронт09.06.196624
Недялков, ХристоКнига за размисъл : [Рец. за „Един живот в сянка“]Народна култура13.08.196633
Каролев, СтоянРеализъм и романтизъм в историческия романЛитературен фронт03.11.196645
Константинов, ГеоргиСтоян ЗагорчиновЧиталище19676
Беленски, В.Стоян Загорчинов. Избрани произведения в четири тома : Т. 1 – 4 : [Рецензия]Читалище19685
Цанев, ГеоргиТворчеството на Загорчинов – проблеми и герои : [Предговор]Загорчинов, Стоян. Съчинения : Т. 1.1968
Зарев, ПантелейСтоян ЗагорчиновЗарев, П. Преобразена литература1969
Калчев, КаменСтоян ЗагорчиновСептември19693
Русинов, РусинЕзикови средства за пресъздаване на историческата атмосфера в „Ден последен“ от Стоян ЗагорчиновРодна реч19694
Каранфилов, ЕфремБоянският майстор : Стоян ЗагорчиновКаранфилов, Е. Съвременност и белетристика1969
Каранфилов, ЕфремСлово, произнесено пред гроба на Стоян ЗагорчиновЛитературен фронт06.02.19696
Давидов, НешоВенец на гробаНародна култура08.02.19696
Сарандев, Иван[Отзив за : Избрани произведения в четири тома : Т. 3]Народна култура08.03.196910
Анадолски, Георги„Ръка Илиева“ от Стоян ЗагорчиновНародна култура31.05.196922
Ризов, КрумМайстор на историческия роман : 80 г. от рождението на Ст. ЗагорчиновОтечествен фронт03.12.19697834
Кирова, ЛилияЖивият Загорчинов : 80 г. от рождението на писателяПулс09.12.196925
Недялков, ХристоЗа творческия процес у Стоян ЗагорчиновЕзик и литература19702
Радевски, ХристоСтоян ЗагорчиновРадевски, Хр. Живи като живите : Кн. 2.1972
Давидов, НешоКюстендилският дневник на Стоян ЗагорчиновЛитературна мисъл19726
Каранфилов, ЕфремСтоян ЗагорчиновПламък197323
Давидов, НешоПървомайстор на българския исторически романПламък197423
Свиленов, АтанасПри Стоян ЗагорчиновЛитературен фронт08.08.1974
Каранфилов, ЕфремСтоян ЗагорчиновКаранфилов, Е. Българи1975
Дончев, НиколайСтоян ЗагорчиновДончев, Н. Литературни и мемоарни етюди1978
Пауновски, ИванСледобедни часовеПауновски, Ив. Малки неща 1978
Давидов, НешоБележникът на Стоян ЗагорчиновЛитературна история19794
Давидов, НешоПисателят и историята на народаПламък197911
Йорданов, ХристоДневникът на Стоян ЗагорчиновЛитературна мисъл197910
Чернева, Мария„Ден последен – ден господен“, 3. изд.Език и литература19792
Георгиев, ЗдравкоНоваторско присъствие на българския исторически роман : По повод 90-год. от рождението на Ст. ЗагорчиновСептември197912
Делчев, БорисДосег със съвременността (Стоян Загорчинов)Делчев, Б. Избрани произведения в 2 т. : Т. 1. Литература, изкуство, критика1980
Анчев, ПанкоЖивотът на историятаЛитературен фронт10.01.19802
Чолаков, ЗдравкоВъзрожденският патос в призванието на художникаПламък19868
Далчев, БорисИз преписката на Стоян ЗагорчиновТракия19872
Стоянова, ЛюдмилаЗа десетте варненски години на Стоян ЗагорчиновПростори19883
Влахов-Мицов, СтефанМинало и съвременност в творчеството на Стоян ЗагорчиновТракия19896
Сарандев, ИванНеотделим от народната участ : 100 г. от рождението на Ст. ЗагорчиновОтечествен фронт20.12.198913329
Попиванов, ИванПоуките на романиста : 100 г. от рождението на Ст. ЗагорчиновЛитературен фронт21.12.198951
Чирпанлиев, СтефанУспоредици в историческите подходи на Захари Стоянов и Стоян ЗагорчиновТракия19905
Янев, ВладимирХудожественото самосъзнание на Стоян ЗагорчиновЛетописи19941-2
Георгиева, ОгнянаПо следите на изгубените значения (между „Ден последен - ден господен“ и „Ден последен“ на Стоян Загорчинов)Български език и литература19964-5
Радев, ТраянНеизвестна историческа драма на Стоян ЗагорчиновЛитературен форум14.02.19967
Георгиева, ОгнянаПсихологизираният човек в „Легенда за Света София“ от Стоян ЗагорчиновЧовек и време : Сб. с науч. изследвания в памет на С. Беляева1997
Георгиева, ОгнянаФилософските представи за света у героите на Стоян ЗагорчиновЛетописи19975-6
Георгиева, Огняна„Легенда за Света София“ от Стоян Загорчинов – диалог на жанрообразуващите стратегииЕзик и литература19985-6
Jóźwiak, WojciechArtysta i ideologia. Mistrz z Bojany w powieściach historycznych Fani Popowej-Mutafowej i Stojana ZagorczinowaНаучни трудове Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология. Т. 44, Кн. 1, сб. Б2006
Пехливанов, ИлияА третият зограф на Боянската черква? : Надписът, открит от писателя Ст. Загорчинов върху един от зидовете на храмаДума29.11.2008276
Узунова, МарияЕдноактната пиеса на Стоян Загорчинов "Горският пътник" описва реални факти от живота на семейството на Г. С. РаковскиМинало20252