Страшимир Цанов (1961)

Литературовед, специалист по история на новата българска литература, професор в ШУ „Епископ Константин Преславски“. През 1998 защитава дисертация на тема „Религиозната аксиология на Яворовата поезия“. Автор е на книгите: „За религиозните кодове на българската литература“ (1995), „Историософски аспекти на българската литература“ (2006), „Историята – събития и текстове“ (2013), „Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура“ (2016), „Българската поезия от Освобождението до Първата световна война (модерни тенденции)“ (2017), „Българската литература от Освобождението до Първата световна война (тематизации на миналото в прозата)“ (2017), „Библейски сюжети и символи в българската литература“ (2018). Освен на български публикува текстове на руски и словашки език. Има публикации в България, Украйна, Русия, Канада, Словакия и други страни. Работил е като лектор по български език, литература и култура в университета „К. Д. Ушински” в гр. Одеса, в Бердянския държавен педагогически университет и в университета в гр. Прешов, Словакия.