Цвета Трифонова (1944–2015)

Литературовед, специалист по изворознание в Института за литература, изследовател в областта на архивистиката, литературната история и текстологията. Автор е на книгите: „Архив Никола Вапцаров. Аналитичен опис“ (1990), „Писатели и досиета“ (2004), „Никола Вапцаров. Текстът и сянката“ (2004) и „Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш“ (2012).