сп. Юноша

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЮноша
Начална дата09.1919 г.
Крайна дата06.1923 г.
Мястогр. Русе

Илюстровано списание за ученички и ученици от прогимназиите. Ред.: Бор. Тричков и Д. Тодоров. Урежда ред. к-т. Русе, п-ца Роглев. 8о. Год. аб. 20 лв. 4000 – 2000 тир.

Год. І – ІІІ; 1919 – 1923; излезли от печат 25 кн.

Има за задача да подпомогне учебно-възпитателната работа в училище и да даде подходящо четиво на подрастващите. Помества биографии на видни възрожденци, художествени и научно-популярни текстове, ученически работи и пр. Сред авторите му са видни писатели от това време.

Свързани личности