в. Академик

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеАкадемик
Начална дата26.03.1936 г.
Крайна дата24.05.1939 г.
Мястогр. София

Месечник за наука, изкуство и културен живот. Ред. Ив. Трифонов [Бурин]. София, п-ца Камен дял. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 20 лв. 4000 тир.

Год. І – ІV; 1936 – 1939; излезли от печат 50 бр.

Общостудентски антифашистки вестник. Легално издание на БОНСС.

Свързани личности