в. Борба

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБорба
Начална дата28.05.1885 г.
Крайна дата04.09.1885 г.

Неделен вестник. Излиза всеки вторник. Ред. З. Стоянов. Пловдив, п-ца Напредък. 2о. Год. аб. 12 фр. 2000 тир.

Год. І; 1885; излезли от печат 15 бр.

Неофициален орган на основания от З. Стоянов и другарите му Български таен централен революционен комитет за съединение на Княжество България и Източна Румелия. Спира след Съединението, смятайки задачата си за изпълнена. Първият самостоятелен вестник на З. Стоянов, в който той заявява, че „свято и неокаляно ще държи знамето на вестникаря“.

Свързани личности