в. Бургаска поща

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБургаска поща
Начална дата07.05.1926 г.
Крайна дата08.04.1928 г.
Мястогр. Бургас

Независим ежедневник за политика, стопанство и култура. Бургас. 2о. Год. аб. 300 лв.

Год. I – III; 1926 – 1928; излезли от печат 581 бр.

Местен информационен вестник на групата „Лъч“ от Демократическия сговор.

Свързани личности