в. Български търговски вестник

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБългарски търговски вестник
Начална дата01.08.1893 г.
Крайна дата04.10.1918 г.
Мястогр. София

Орган за финанси, търговия, земеделие, индустрия и съобщения. Излиза всяка неделя. Ред.-отг. Георги Кънчов. София, п-ца на Янко С. Ковачев. 2о. Ц. 20 ст., год. аб. 12 лв. 3000 – 5500 тир.

Год. І – ХХVІ; 1893 – 1918; излезли от печат 6170 бр.

Информационен вестник, правен по западноевропейски образец с превес на стопанската информация. Първият по-серзиозен опит за създаване на голям информационен всекидневник в столицата. Основан с материалната подкрепа на правителството на Ст. Стамболов.

Свързани личности