в. Вардар

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВардар
Начална дата18.08.1929 г.
Крайна дата23.03.1930 г.
Мястогр. София

Независим македонски седмичник. Излиза в неделя сутринта. Ред. В. Пундев. София, п-ца Стопанско развитие. 2о. Ц. 2 лв., год. аб. 100 лв. 600 тир.

Год. І; 1929 – 1930; излезли от печат 32 бр.

Легален орган на групата на протогеровистите след убийството на Ал. Протогеров. След убийството на В. Пундев спрян с полицейска разпоредба от 22 март 1930.

Свързани личности