в. Весела дружина

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВесела дружина
Начална дата10.1933 г.
Крайна дата18.05.1947 г.
Мястогр. София

Седмичен вестник за деца и юноши. Ред. к-т. Изд. В. Станчев.София, п-ца Доверие. 4о. Ц. 2 лв., год. аб. 60 лв. 5000 – 12 000 тир.

Год. І – ХІ; 1933 – 1944; излезли от печат 459 бр. (до 15 март 1944)

Детски илюстрован вестник. Сътрудничат мнозина български детски писатели. Съдържа художествена литература, разкази за пътешествия и приключения, весели истории, научни новини и вести от цял свят, медицински и здравни съвети, задачи, ребуси и др. Дава премии.

Свързани личности