в. Воля

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВоля
Начална дата05.03.1911 г.
Крайна дата10.09.1915 г.
Мястогр. София

Ежедневен вестник. Дир.-стоп. С. Радев. София, п-ца Тане Пеев. 2о. Ц. 5 ст., год. аб. 16 лв.

Год. І – V [без ІІІ]; 1911 – 1915; излезли от печат 1032 бр.

Всекидневен народно-либерален вестник. В редакцията влизат Трифон Кунев, Димо Кьорчев, Павел Генадиев, Петър Карчев и др.

 

Свързани личности