в. Вяра и живот

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВяра и живот
Начална дата04.12.1933 г.
Крайна дата12.1946 г.
Мястогр. Русе

Издава Доростоло-Червенската митрополия. Русе, п-ца Роглев. 2о. Ц. 1 лв. 2000 тир.

Год. І – ХІ; 1933 – 1944; излезли от печат 100 бр. (до юни 1944)

Местно религиозно издание, предназначено предимно за учащите се младежи.

Свързани личности