в. Глас от Исток

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеГлас от Исток
Начална дата05.10.1893 г.
Крайна дата04.07.1894 г.
Мястогр. Бургас

Вестник за политика и книжевност. Излазя всяка събота. Ред.-изд. отг. Никола Т. Бъкларев. Бургас, п-ца на Г. П. Иванов. 4о. Ц. 15 ст., год. аб. 8 лв.

Год. І; 1893 – 1894; излезли от печат 29 бр.

Краткотраен вестник с местно значение.