в. Ден

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеДен
Начална дата17.11.1903 г.
Крайна дата31.08.1923 г.
Мястогр. София

Излиза всеки делник. Отг. ред. Георги Найденов. София, п-ца Ст. Атанасов. 2о. Ц.10 ст., год. аб. 24 лв. 2400 – 5000 тир.

Год. І – ХІІ; 1903 – 1923; излезли от печат 3519 бр.

Политически и информационен всекидневник. Фактически орган на Прогресивно-либералната партия. В първите годишнини съдържа значителен литературен материал.

Свързани личности