в. Дневник

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеДневник
Начална дата07.05.1902 г.
Крайна дата08.09.1944 г.
Мястогр. София

Всекидневен независим вестник. Отг. ред. Георги Николов. София, п-ца Г. К. Чинков. 2о. Ц. 5 ст., год. аб. 10 лв. 11 000 – 45 000 тир.

Год. І – ХLIII; 1902 – 1944; излезли от печат 13 395 бр.

Свързани личности